LUYỆN THI TN THPT 2021 2022

Em hãy bấm vào nội dung ở mục lục sau để tới cho mau nha

0. THI TRẢI NGHIỆM LẦN CUỐI TRƯỚC KHI RA TRẬN

1. Tài liệu

1.1. Các chủ đề ôn tập

1.2. Các đề thi thử

2. GIẢI CHI TIẾT CÁC ĐỀ THI THỬ

3. Link điền đáp án các đề thi thử

4. Link học online

5. Video các buổi học online

Tài liệu bài giảng-bài ghi buổi 1.

Bài sửa chi tiết đề số 2-bài ghi buổi 2

Bài sửa chi tiết đề số 3-bài ghi buổi 3

6. Đáp án các đề thi thử LẦN 1-Đề 1,2,3,4,5

5.1. Đáp án đề số 1.

5.2. Đáp án đề số 2. Sở GD Nam Định

Lời giải chi tiết đề số 2 tại đây.

5.3. Đáp án đề số 3. Sở GD Bắc Giang Lần 1

Lời giải chi tiết đề số 3 tại đây.

5.4. Đáp án đề số 4. Sở GD Hà Tĩnh

5.5. Đáp án đề số 5. Kim Liên HN

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.