CƠ SỞ TOÁN Ở TIỂU HỌC 2-VLVH

1. Tài liệu một số qui tắc tính nhẩm

Bạn có thể xem trực tiếp dưới đây hoặc bấm vào nút Download để tải về DOWNLOAD

2. Bài giảng số tự nhiên

Các bạn có thể bấm vào đây để xem và tải về

3. Sửa một số bài tập quy nạp-tìm số dư trong phép chia

Các bạn có thể xem trực tiếp sau đây hoặc bấm vào tải về DOWNLOAD

4. Bài giảng Chương 1-Chương 2 tổng hợp

Bài giảng tổng hợp về số tự nhiên và lý thuyết số (chia hết, phương trình đồng dư, hệ phương trình đồng dư…), mời các bạn có thể xem tại đây

5. Sửa bài tập hệ phương trình đồng dư

Sửa 3 bài tập về giải hệ pt đồng dư, thêm một bài tập bổ sung về bài toán Hàn Tín điểm binh, chú ý rằng ở bài 1 dùng định lí Trung Hoa, nhưng ở bài 2 thì dùng phương pháp thế

6. Bài giảng chương 3-Số nguyên, số hữu tỉ

Mời các bạn có thể xem trực tiếp tại đây, nên ghi lại bài vào tập để nắm kiến thức tốt hơn. Phần cuối có luôn bài tập ôn tập

7. Sửa bài kiểm tra giữa kì

Một số bài ôn tập thêm

Câu 1/ Biết rằng\(\;{9.10^k} + 18 \vdots 27\). Với \(k \in N\). CMR \({9.10^{k + 1}} + 18 \vdots 27\).

Câu 2/ Chứng minh rằng  (n5 + 65n + 342) \( \vdots \) 6, với mọi số tự nhiên n.

Câu 3/ Tìm ƯCLN(1800; 24500);  ƯCLN(22n+6; 14n+4); BCNN(44n+12; 28n+8).

Câu 4/ Tìm số dư trong phép chia của  23.925+ 51.101125 chia cho 13.

Câu 5/ Giải hệ phương trình đồng dư
\(\left\{ {x \equiv 3\left( {mod8} \right);\;x \equiv 2\left( {mod9} \right);\;x \equiv 5\left( {mod13} \right)} \right\}\)


Câu 1/ Biết rằng\(\;\;{5.2^{3k + 1}} + {3^{3k + 2}} \vdots 19\). Với \(k \in N\). CMR \({5.2^{3k + 4}} + {3^{3k + 5}} \vdots 19\).

Câu 2/ Chứng minh rằng  (2n5 + 4n + 114) \( \vdots \) 6, với mọi số tự nhiên n.

Câu 3/ Tìm ƯCLN(1872; 2028);  ƯCLN(13n+8; 5n+3); BCNN(39n+24; 15n+9).

Câu 4/ Tìm số dư trong phép chia của  23.715+ 5.10125 chia cho 11.

Câu 5/ Giải hệ phương trình đồng dư
\(\left\{ {x \equiv 2\left( {mod5} \right);\;x \equiv 4\left( {mod9} \right);\;x \equiv 3\left( {mod11} \right)} \right\}\).

8. Kết quả kiểm tra giữa kì

Mã số SVHọ và tênĐiểmGhi chú
48.07.901.160Nguyễn Hoàng Ngọc Anh8
48.07.901.164Nguyễn Ngọc Châukhông học
48.07.901.166Bạch Thành Công7
48.07.901.168Trương Quế Đằng8
48.07.901.169Nguyễn Thị Hồng Đào9
48.07.901.170Mai Thị Thu Diễm10
48.07.901.172Nguyễn Thị Dung9
48.07.901.176Đào Thị Giang8
48.07.901.177Nguyễn Thị Trúc Giang7
48.07.901.179Đinh Thị Thúy Hà9
48.07.901.182Huỳnh Kim Hân9
48.07.901.171Mai Trần Thu Hân7
48.07.901.183Nguyễn Như Hảo8
48.07.901.186Phạm Thúy Hồng8
48.07.901.187Phan Thị Hồng7
48.07.901.192Trần Nguyễn Thảo Huyền8
48.07.901.193Lê Thị Như Huỳnh8
48.07.901.194Nguyễn Thị Ngọc Khánh8
48.07.901.201Võ Thị Mỹ Linh9
48.07.901.204Võ Thị Thanh Ly8
48.07.901.206Trần Ngọc Mẫn10
48.07.901.207Nguyễn Thị Nga8
48.07.901.208Nguyễn Thị Bích Ngakhông học
48.07.901.209Đặng Thuỳ Ngân7
48.07.901.220Trần Tú Nguyên10
48.07.901.222Trần Thị Tố Như8
48.07.901.223Ngô Thị Quý Nhung10
48.07.901.225Nguyễn Thùy Bảo Ni7
48.07.901.227Trần Nữ Hoàng Phi8
48.07.901.228Bá Anh Phụng7
48.07.901.235Nguyễn Phạm Ái Quỳnh10
48.07.901.284Đỗ Như Sức8
48.07.901.239Nguyễn Thị Ngọc Thanh8
48.07.901.288Nguyễn Hoàng Anh Thư9
48.07.901.248Hồ Thị Thu Thương8
48.07.901.249Nguyễn Thị Hoài Thương7
48.07.901.250Nguyễn Thị Ngọc Thương8
48.07.901.289Trương Thị Thanh Thúy7
48.07.901.252Nguyễn Minh Thùy10
48.07.901.253Đậu Thị Thủykhông học
48.07.901.257Lê Thị Ngọc Tình7
48.07.901.258Phạm Thị Ngọc Trâm8
48.07.901.260Nguyễn Hoàng Thiên Trang7
48.07.901.264Huỳnh Thị Hạnh Trinh10
48.07.901.265Võ Thị Việt Trinh9
48.07.901.266Trương Thị Thùy Trinh10
48.07.901.270Huỳnh Thị Thanh Tuyềnkhông học
48.07.901.271Lê Thị Thanh Tuyền7
48.07.901.272Võ Thị Thanh Tuyền8
48.07.901.274Huỳnh Nhật Vân7
48.07.901.275Nguyễn Thanh Vân9
48.07.901.276Nguyễn Thị Thanh Vân8bổ sung
48.07.901.245Lê Thị Thu8bổ sung
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.