ĐIỂM GIỮA KÌ CSTTH2-CT7 2023

Mời các bạn chỉ cần gõ tên hoặc gõ mã số sinh viên vào ô tìm kiếm để hiện chi tiết điểm của mình, chỉ cần quan tâm 3 cột đầu (MSSV, Họ tên, Tổng điểm) còn các cột sau chỉ là giải thích.

MSSVHỌ VÀ TÊNTỔNGNHÓMBT hình phẳng (10%)ĐS–PT (10%)Ước lượng đo lường (10%)Chuyên cần (số lần vắng) (10%)Điểm cộngTrắc nghiệm (50%)
47.01.901.265Lê Thị Hoàng Thuỷ 10Trái tim bên lề10101038
47.01.901.272Lâm Tiến 10Trái tim bên lề101010310
47.01.901.182Nguyễn Đoàn Thục Nghi 10Trái tim bên lề10101019
47.01.901.129Hồ Võ Như Hoa 9Trái tim bên lề1010108
47.01.901.204Nguyễn Thị Phương Như 10Trái tim bên lề10101018
47.01.901.032Phan Nguyễn Quỳnh Như 9.5Trái tim bên lề1010109
47.01.901.218Dương Lê Thu Phương 8.5Trái tim bên lề10101017
47.01.901.306Lưu Huyền Vy 9Trái tim bên lề10101018
47.01.901.163Lại Xuân Lộc 9Trái tim bên lề101010116
47.01.901.225Nguyễn Thị Qúy7LAVIE910104
47.01.901.132Nguyễn Thị Mai Hương 8.5LAVIE910107
47.01.901.141Nguyễn Vũ Thị Trường Khang 7LAVIE910104
47.01.901.311Nguyễn Ngọc Yến Vy 7LAVIE910104
47.01.901.258Nguyễn Trần Anh Thư 8LAVIE910106
47.01.901.121Đỗ Thị Hồng Hân 8LAVIE910106
47.01.901.257Đoàn Anh Thư 8LAVIE9101016
47.01.901.276Đoàn Ngọc Huyền Trâm 9LAVIE910108
47.01.901.118Trương Thị Thu Giang 7.5LAVIE910105
47.01.901.083Dương Minh Anh 9.540–609109136
47.01.901.148Hà Vụng Liên 1040–60910927
47.01.901.021Nguyễn Thị Kim Ngân 840–60910916
47.01.901.181Trần Ngọc Kim Ngân 940–6091098
47.01.901.102Nguyễn Hoàng Bảo Châu 840–609109217
47.01.901.173Vũ Quỳnh Nga 840–60910916
47.01.901.316Vương Thiệu Vy 8.540–6091097
47.01.901.238Đinh Thị Thắm 8.540–60910917
46.01.901.021Phạm Nguyễn Ngọc Anh 940–60910917
47.01.901.108Trần Thị Đào 8.540–60910923
47.01.901.149Phạm Quỳnh Liên 8Thần đồng Toán học8.5101017
47.01.901.209Bùi Ngọc Oanh 8Thần đồng Toán học8.51010115
47.01.901.266Nguyễn Minh Thủy 7.5Thần đồng Toán học8.5101015
47.01.901.123Phạm Trần Gia Hân 8Thần đồng Toán học8.5101017
47.01.901.189Nguyễn Vũ Thảo Nguyên 8Thần đồng Toán học8.5101027
47.01.901.213Phạm Nguyễn Ngân Phát 8.5Thần đồng Toán học8.5101017
47.01.901.099Hà Châu Gia Bảo 10Thần đồng Toán học8.5101068
47.01.901.027Bùi Thị Xuân Nhi 9Thần đồng Toán học8.5101025
47.01.901.302Đào Thanh Thảo Vy 8Thần đồng Toán học8.5101017
47.01.901.111Võ Thị Thùy Dung 10KOALA9109.518
47.01.901.147Nguyễn Văn Lập 8KOALA9109.5114
47.01.901.195Nguyễn Thị Phương Nhi 7KOALA9109.53
47.01.901.236Phạm Thị Minh Tân 7.5KOALA9109.55
47.01.901.254Đỗ Thị Hoài Thu 8.5KOALA9109.57
47.01.901.060Nguyễn Thị Dương Thùy 10KOALA9109.539
47.01.901.248Trần Thị Phương Thảo 10KOALA9109.528
47.01.901.069Huỳnh Thị Thanh Trúc 9.5KOALA9109.59
47.01.901.324Nguyễn Thị Hải Yến8KOALA9109.527
47.01.901.325Nguyễn Thị Hải Yến8KOALA9109.56
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.