DONATE (tặng ly cafe cho tác giả) :)

Hi bạn, bạn vô tới đây là tui vui lắm luôn á, nếu có nhã ý Donate cho tác giả bạn có thể thưởng qua MoMo, ViettelPay, hay TK ngân hàng đều được ạ

MoMo

với số điện thoại: 0398514851

Tấm lòng bao nhiêu cũng vui thiệt vui luôn nè

hoặc quét mã vạch này cho mau nè

———HOẶC———

Ngân hàng Quân đội MB

Số tài khoản:

0398514851

nếu bạn có dùng ứng dụng ViettelPay thì quét mã vạch này cho mau nè:

9704229209963585922

CẢM ƠN BẠN NHIỀU NHIỀU NGHEN

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.