HỖ TRỢ HỌC TẬP-TRUNG HỌC THỰC HÀNH ĐHSP


Các vấn đề với tài khoản khi đăng nhập trên: https://hotrohoctap.com

1. Quên mật khẩu/ đổi mật khẩu

Bước 1: Trong giao diện đăng nhập bấm vào Forgotten your username or password?

Bước 2: Nhập email vào dòng Email adress, chỗ username để trống, rồi bấm Search

Bước 3: Vào email cá nhân của mình (Gmail) nhận đường liên kết để reset mật khẩu (chú ý đôi khi nó có thể nằm ở mục Spam, tất cả thư)

Lời khuyên là em nên đặt mật khẩu giống với mật khẩu MSTeams cho dễ nhớ

3. Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

Các em cần điều chỉnh lại lớp cho phù hợp. Trong giao diện đã đăng nhập. Bấm vào biểu tượng cá nhân, chọn Tùy chọn

Bấm vào Sửa hồ sơ cá nhân

Chỉnh sửa theo cấu trúc: Mục Tên đệm và tên thì ghi Họ và tên của em viết in hoa. Mục Họ ghi lớp của mình

Share

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.