KHỞI ĐỘNG NĂM HỌC MỚI

Nội dung bài viết

1. Khởi động lớp 12

0%
29

Có 5 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

KHỞI ĐỘNG VÀO LỚP 12

Chào mừng em đã sẵn sàng cho lớp 12, cùng trắc nghiệm lại chút để chuẩn bị cho lớp 12 nhé.

chỉ có 5 câu trắc nghiệm ngắn gọn thôi, trong vòng tối đa 20 phút

Và chỉ cần đúng 3 câu trở lên là có quà ngay rùi nè

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 5

1) Đạo hàm của hàm số \(y=\sin{2x}\) là ?

2 / 5

2) Cho một hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

Em hãy nhớ lại xem hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây

3 / 5

3) Cho hàm số \(y=3x^3-4x^2+5x-2022\). Đạo hàm của hàm số này là kết quả nào sau đây?

4 / 5

4) Thử xem còn nhớ khum nha.

"Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau. Ta suy ra mọi đường thẳng trong mặt phẳng (P) sẽ vuông góc với mặt phẳng (Q)."

Phát biểu như vậy đúng (True) hay sai (False) ?

5 / 5

5) Cho hình chóp \(S.ABC\) có đáy là tam giác \(ABC\) vuông tại \(B\) như hình vẽ dưới đây, biết rằng \(SA \bot (ABC) \)

Kết luận nào sau đây là SAI ?

Your score is

The average score is 78%

0%

Share

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.