KẾT QUẢ THI HKI TOÁN 10-11 NĂM 2022 2023

Kết quả bài thi học kì I lớp 10 và 11 như sau:

Lớp 10. Xem trực tiếp bên dưới hoặc bấm vào đây tải về

Lớp 11. Xem trực tiếp bên dưới hoặc bấm vào đây tải về

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.