Module 9

1. Tổng quan

Xem cho đủ video và tài liệu là được ạ.

Phần trắc nghiệm ôn tập có thể tham khảo dưới đây hoặc bấm vào đây tải về

2. NỘI DUNG 1: Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Mấy chỗ hoạt động trả lời câu hỏi thầy cô gõ vài từ vào nha, đại khái cũng được (Mẹo: có thể copy bài của người khác dán cho mau)

Trắc nghiệm nội dung 1 xem trực tiếp dưới đây hoặc bấm vào đây tải về

3. NỘI DUNG 2: Thiết bị công nghệ, học liệu số và phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục học sinh trung học phổ thông

Mấy chỗ hoạt động trả lời câu hỏi hoặc thảo luận thầy cô gõ vài từ vào nha, đại khái cũng được (Mẹo: có thể copy bài của người khác dán cho mau)

Video đồ các kiểu nhớ mở cho nó chạy hết

Trắc nghiệm nội dung 2 xem tại đây hoặc bấm vào đây tải về

4. NỘI DUNG 3: Lựa chọn, ứng dụng thiết bị công nghệ, học liệu số và phần mềm hỗ trợ trong hoạt động dạy học môn toán ở cấp thpt

Mấy chỗ hoạt động trả lời câu hỏi hoặc thảo luận thầy cô gõ vài từ vào nha, đại khái cũng được (Mẹo: có thể copy bài của người khác dán cho mau)

Video đồ các kiểu nhớ mở cho nó chạy hết

Trắc nghiệm nội dung 3 xem tại đây hoặc bấm vào đây tải về

5. NỘI DUNG 4: Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lý học sinh ở trường trung học phổ thông

Mấy chỗ hoạt động trả lời câu hỏi hoặc thảo luận thầy cô gõ vài từ vào nha, đại khái cũng được (Mẹo: có thể copy bài của người khác dán cho mau)

Video đồ các kiểu nhớ mở cho nó chạy hết

Trắc nghiệm nội dung 4 xem tại đây hoặc bấm vào đây tải về

6. Bài tập tự luận cuối khóa

Một số KHBD file Word tham khảo tại đây nha, tha hồ quẹo lựa nha

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.