HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG HỖ TRỢ HỌC TẬP

Bước 1. Em hãy vào chợ ứng dụng Playstore (Nếu dùng điện thoại Android), AppStore (nếu dùng Iphone), tìm từ khóa “moodle” và cài đặt ứng dụng Moodle (biểu tượng chữ m màu vàng có nón đen)

Hình ảnh ứng dụng là:

Bước 2. Mở ứng dụng, chọn I’M LEARNER (người học) (nếu có hiện, không thì thôi)

Bước 3. Điền tên trang web như sau rồi bấm OK hoặc bấm vào Connect to your site:

https://hotrohoctap.com

Sau đó điền thông tin đăng nhập là email và password (em điền một lần thôi, lần sau ứng dụng tự nhớ rồi khỏi lo nhé)

Thế là bắt đầu sử dụng được rồi.

Bước 4. Trong mục Course overview (Các khóa học của tối) em bấm vào ô như hình và chọn All để hiện tất cả khóa học mà em có tham gia lên, bấm vào khóa học rồi bắt đầu học thôi nhé

Chúc em thành công

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.