Ôn thi Toán lớp 10

Bài ôn thi Học kì 1-đê thi học kì I minh họa của Bộ Giáo Dục

Bộ đề thi này gồm 35 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận. Một số câu trắc nghiệm khá thú vị, các bạn trải nghiệm ở đây nha, còn 4 câu tự luận, bạn có thể xem phần cuối bài

0%
31

Có 35 câu, trong thời gian 60 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

LỚP 10 ÔN THI HKI-ĐỀ MINH HỌA BGD

Đềthi gồm 35 câu trắc nghiệm, nội dung ôn HKI lớp 10

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha

1 / 35

1) Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

2 / 35

2) Tập hợp nào dưới đây là tập xác định của hàm số \(f\left( x \right) = x + \sqrt {x - 1} \)?

3 / 35

3) Trong mặt phẳng \(Oxy\), đồ thị nào dưới đây là đồ thị của hàm số \(y = x + 1?\)

4 / 35

4) Trong mặt phẳng \(Oxy\), giao điểm của đường parabol \(y = - {x^2} - x + 2\) với trục \(Oy\) là

5 / 35

5) Hàm số nào dưới đây có đồ thị là đường cong như trong hình bên ?

6 / 35

6) Tập nghiệm của phương trình \({x^2} = 3\) là

7 / 35

7) Điều kiện xác định của phương trình \(\dfrac{{x + 1}}{{2x - 4}} = 0\) là

8 / 35

8) Điều kiện xác định của phương trình \(\sqrt {x + 1} - 3 = 0\) là

9 / 35

9) Nghiệm của phương trình \(2x + \dfrac{1}{{{x^2} + 1}} = 6 + \dfrac{1}{{{x^2} + 1}}\) là

10 / 35

10) Nghiệm của phương trình \(2x + 6 = 0\) là

11 / 35

11) Biết \({x_1},{x_2}\) là các nghiệm của phương trình \({x^2} - 7x + 3 = 0.\) Giá trị của \({x_1}{x_2}\) bằng

12 / 35

12) Cặp số \(\left( {x;y} \right)\) nào dưới đây là nghiệm của phương trình \(2x - 3y + 4 = 0\) ?

13 / 35

13) Nghiệm của hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}2x - y = 7\\4x + 3y = - 1\end{array} \right.\) là

14 / 35

14) Cho hình bình hành \(ABCD\). Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

15 / 35

15) Trong mặt phẳng \(Oxy,\) cho vectơ \(\vec u = 2\vec i - 3\vec j.\) Tọa độ của vectơ \(\vec u\) là

16 / 35

16) Cho \(\alpha \)là góc tù. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

17 / 35

17) Xét hai vectơ tùy ý \(\overrightarrow a \) và \(\vec b\)đều khác \(\vec 0.\) Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

18 / 35

18) Trong mặt phẳng \(Oxy,\) xét hai vectơ \(\overrightarrow a = \left( {{a_1};\,{a_2}} \right)\) và \(\overrightarrow b = \left( {{b_1};\,{b_2}} \right)\) tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

19 / 35

19) Xét ba vectơ \(\overrightarrow a ,\,\overrightarrow b \) và \(\overrightarrow c \) tùy ý. Khi đó \(\overrightarrow a \left( {\overrightarrow b + \overrightarrow c } \right)\) bằng

20 / 35

20) Trong mặt phẳng \(Oxy,\) xét vectơ \(\vec a = \left( {{a_1};\,{a_2}} \right)\) tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

21 / 35

21) Cho tập hợp \(X = \left\{ {a,b,c} \right\}.\) Có bao nhiêu tập con có hai phần tử của \(X\) ?

22 / 35

22) Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là hàm số lẻ ?

23 / 35

23) Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào đồng biến trên \(\mathbb{R}?\)

24 / 35

24) Hàm số \(y = {x^2} + 4x - 2\) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

25 / 35

25) Số nghiệm của phương trình \({x^2} + \sqrt {3 - x} = 16 + \sqrt {3 - x} \) là

26 / 35

26) Phương trình \({\left( {2x} \right)^2} = 16\,\)tương đương với phương trình nào dưới đây ?

27 / 35

27) Cho phương trình \({\left( {{x^2} - 3x + 3} \right)^2} - 2{x^2} + 6x - 5 = 0.\) Nếu đặt \(t = {x^2} - 3x + 3\) thì phương trình đã cho trở thành phương trình nào dưới đây ?

28 / 35

28) Số nghiệm của phương trình \(\dfrac{{{x^4} - 8{x^2} - 9}}{{x + 3}} = 0\) là

29 / 35

29) Xét hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}4x + y = 1\\mx + y = 2\end{array} \right.,\) với \(m\)là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị của tham số \(m\) để hệ đã cho vô nghiệm ?

30 / 35

30) Nghiệm của hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x + y + z = 3\\\2x + y - z = 4\\x - 2y + 2z = - 3\end{array} \right.\) là

31 / 35

31) Cho tam giác đều \(ABC\) nội tiếp đường tròn tâm \(O,\) bán kính bằng \(1.\) Gọi \(M\) là điểm nằm trên đường tròn \(\left( O \right)\), độ dài vectơ \(\overrightarrow {MA} + \overrightarrow {MB} + \overrightarrow {MC} \) bằng

32 / 35

32) Trong mặt phẳng \(Oxy,\) cho hai vectơ \(\vec a = \left( {x - 1;y + 2} \right)\) và \(\vec b = \left( {1; - 3} \right).\) Khi đó \(\vec a = \vec b\) khi và chỉ khi

33 / 35

33) Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có \(\widehat {ABC} = 60^\circ .\) Giá trị của \(\cos \left( {\overrightarrow {BA} ,\overrightarrow {BC} } \right)\) bằng

34 / 35

34) Trong mặt phẳng \(Oxy,\)cho hai điểm \(A\left( { - 2;\, - 1} \right)\) và \(B\left( {1;\, - 5} \right).\) Độ dài đoạn thẳng \(AB\) bằng

35 / 35

35) Cho tam giác \(ABC\) vuông cân tại \(A\) có \(AB = a.\) Giá trị của \(\overrightarrow {BA} .\overrightarrow {BC} \) bằng

Your score is

The average score is 85%

0%

Phần tự luận

Câu 1: Xét parabol \(\left( P \right):y = a{x^2} + bx + 2.\) Tìm \(a,b\) biết rằng \(\left( P \right)\) đi qua hai điểm \(A\left( {1;5} \right)\) và \(B\left( { – 2;8} \right).\)

Câu 2: Trong mặt phẳng \(Oxy,\) cho bốn điểm \(A\left( {7;\, – 3} \right),\,B\left( {8;\,4} \right),\,C\left( {1;\,5} \right)\) và \(D\left( {0;\, – 2} \right).\) Chứng minh tứ giác \(ABCD\) là hình vuông.

Câu 3: Cho ba lực \(\overrightarrow {{F_1}}  = \overrightarrow {MA} ,\,\overrightarrow {{F_2}}  = \overrightarrow {MB} \) và \(\overrightarrow {{F_3}}  = \overrightarrow {MC} \) cùng tác động vào một vật tại điểm \(M.\) Biết rằng vật vẫn đứng yên, cường độ của \(\overrightarrow {{F_1}} ,\,\overrightarrow {{F_2}} \) đều bằng \(100N\) và \(\widehat {AMB} = 60^\circ .\) Tìm cường độ và hướng của lực \(\overrightarrow {{F_3}} .\)

Câu 4: Tìm tất cả giá trị thực của tham số \(m\) để phương trình \(x – 4\sqrt {x + 1}  + m = 0\) có hai nghiệm phân biệt.

Các bạn hãy cùng comment đáp án ở đây và thảo luận nha

Share

6 thoughts on “Ôn thi Toán lớp 10

 1. Câu 4:
  x-4can x + 1 + m= 0 (1)
  Đặt t= Căn x+1 , x= t^2 – 1 , t >= 0
  => t^2 – 4t + m – 1 = 0
  delta = b^2 – 4ac
  delta = (-4)^2 – 4.1.(m-1)
  delta = 4(5-m)
  để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt thì pt (2) phải có 2 nghiệm phân biệt dương:
  D= 5-m>0
  t1 + t2= -b/a = 4 > 0 (luôn đúng)
  t1.t2 = c/a = m-1 > 0
  => 1 < m < 5

 2. Gợi ý câu 4 nha các bạn :
  ĐK: \(x \ge – 1\)
  Đặt \(t = \sqrt {x + 1} \), \(t \ge 0\). (lưu ý: cứ mỗi giá trị \(t \ge 0\) ta sẽ có tương ứng một giá trị \(x = {t^2} – 1\))
  Phương trình đã cho trở thành: \({t^2} – 1 – 4t + m = 0\) hay \({t^2} – 4t + m – 1 = 0\) (2)
  (1) có 2 nghiệm phân biệt \(x\) khi và chỉ khi (2) có 2 nghiệm phân biệt \(t\) lớn hơn hoặc bằng 0, hay \(0 \le {t_1} < {t_2}\) Tương đương: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{\rm{\Delta '}} > 0}\\{P \ge 0}\\{S > 0}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{4 – \left( {m – 1} \right) > 0}\\{m – 1 \ge 0}\\{4 > 0}\end{array}} \right. \Leftrightarrow 1 \le m < 5\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.