HH10 Vectơ và hệ thức lượng

Bấm vào mục lục để đến nhanh hơn

1. Hệ thức lượng trong tam giác và ứng dụng

2. Định nghĩa vectơ

0%
39

Có 10 câu, trong thời gian tối đa 30 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

L10-VECTO-BAI 1-MUC 1

Hệ thống rút 10 câu ngẫu nhiên trong ngân hàng 44 câu, thời gian làm bài tối đa 30 phút

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

2 / 10

2) Vectơ có điểm đầu là \(A\), điểm cuối là \(B\) được kí hiệu là

3 / 10

3) Hai vectơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là

4 / 10

4) Cho hình bình hành \(ABCD\). Trong các khẳng định sau tìm khẳng định sai?

5 / 10

5) Gọi \(C\) là trung điểm của đoạn \(AB\). Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

6 / 10

6) Cho 3 điểm phân biệt \(A,B,C\) thẳng hàng theo thứ tự đó. Cặp véctơ nào sau đây cùng hướng?

7 / 10

7) Mệnh đề nào sau đây đúng

8 / 10

8) Gọi \(O\) là giao điểm của hai đường chéo hình bình hành \(ABCD\). Đẳng thức nào sau đây sai?

9 / 10

9) cho \(\Delta ABC\).Gọi \(I;J;K\)lần lượt là trung điểm của các cạnh \(BC;\,CA;\,AB\). Hỏi có bao nhiêu vecto là vecto đối của vecto \(\overrightarrow {IJ} \) mà điểm đầu và điểm cuối thuộc các điểm đã cho?

10 / 10

10) Cho hình bình hành \(ABCD\). Đẳng thức nào sau đây sai?

Your score is

The average score is 79%

0%

2.1.Bài giảng tính độ dài vectơ

https://youtu.be/9fiLNtdYGhs

3. Vectơ-tổng-hiệu-tích vectơ một số

Có 10 câu trắc nghiệm về tổng hiệu tích vectơ với một số rút từ ngân hàng câu hỏi.

0%
179

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

VECTO

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Cho tam giác \(ABC\). Gọi \(M\)là điểm trên cạnh \(AB\)sao cho\(MB = 3MA\). Khi đó, biễu diễn \(\overrightarrow {AM} \) theo \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) là:

2 / 10

2) Cho tam giác \(ABC\) có \(N\) thuộc cạnh \(BC\) sao cho \(BN = 2NC\). Đẳng thức nào sau đây đúng?

3 / 10

3) Cho các điểm phân biệt \(A,{\rm{ }}B,{\rm{ }}C\). Đẳng thức nào sau đây đúng?

4 / 10

4) Cho tam giác \(ABC\), tập hợp các điểm \(M\) sao cho \(\left| {\,\overrightarrow {MA} + \overrightarrow {MB} + \overrightarrow {MC} \,} \right| = 6\) là:

5 / 10

5) Cho ba lực \(\overrightarrow {{F_1}} = \overrightarrow {MA} ,\overrightarrow {{F_2}} = \overrightarrow {MB} ,\overrightarrow {{F_3}} = \overrightarrow {MC} \) cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của \(\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} \) đều bằng \(100N\) và \(\widehat {AMB} = {60^0}\). Khi đó cường độ lực của \(\overrightarrow {{F_3}} \) là:

6 / 10

6) Điều kiện nào dưới đây là điều kiện cần và đủ để điểm \(O\) là trung điểm của đoạn \(AB\).

7 / 10

7) Cho tam giác \(ABC\) có trung tuyến \(AM\), gọi I là trung điểm \(AM\). Đẳng thức nào sau đây đúng?

8 / 10

8) Gọi \(B\)là trung điểm của đoạn thẳng\(AC\). Đẳng thức nào sau đây là đúng?

9 / 10

9) Cho ba điểm \(A,{\rm{ }}B,{\rm{ }}C\) phân biệt. Điều kiện cần và đủ để ba điểm đó thẳng hàng là

10 / 10

10) Cho đoạn thẳng \(AB\)và điểm I thỏa mãn \(\overrightarrow {IB} + 3\overrightarrow {IA} = \overrightarrow 0 \). Hình nào sau đây mô tả đúng giả thiết này?

Your score is

The average score is 62%

0%

4. Tọa độ

5. Tích vô hướng và tọa độ CƠ BẢN

0%
21

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

HH10 TÍCH VÔ HƯỚNG CƠ BẢN

Có 53 câu trắc nghiệm, mỗi lần bạn làm bài hệ thống sẽ rút ngẫu nhiên 10 câu

Hãy luyện tập thường xuyên bạn nhé. Vì ngân hàng câu hỏi được cập nhật và mỗi lần vào làm lại khác

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Cho tam giác \(ABC\) có \(\hat A = {90^0}\), \(\hat B = {60^0}\) và \(AB = a\). Khi đó \(\overrightarrow {AC} .\overrightarrow {CB} \) bằng

2 / 10

2) Cho hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) khác \(\overrightarrow 0 \). Xác định góc \(\alpha \) giữa hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) biết \(\overrightarrow a .\overrightarrow b = - \left| {\overrightarrow a } \right|.\left| {\overrightarrow b } \right|\).

3 / 10

3) Cho tam giác \(ABC\) đều cạnh bằng \(a\). Tính tích vô hướng \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {BC} \).

4 / 10

4) Cho các véc tơ \(\overrightarrow a ,\,\,\overrightarrow b \) và \(\overrightarrow c \) thỏa mãn các điều kiện \(\left| {\overrightarrow a } \right| = x,\,\,\left| {\overrightarrow b } \right| = y\) và \(\left| {\overrightarrow z } \right| = c\) và \(\overrightarrow a + \overrightarrow b + 3\overrightarrow c = \overrightarrow 0 \). Tính \(A = \overrightarrow a .\overrightarrow b + \overrightarrow b .\overrightarrow c + \overrightarrow c .\overrightarrow a \).

5 / 10

5) Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(B\), \(BC = a\sqrt 3 \). Tính \(\overrightarrow {AC} .\overrightarrow {CB} \).

6 / 10

6) Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có \(AB = a;BC = 2a\). Tính tích vô hướng \(\overrightarrow {BA} .\overrightarrow {BC} \).

7 / 10

7) Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho hai điểm \(A\left( {1;\,2} \right)\);\(B\left( { - 1;\,1} \right)\). Điểm \(M\) thuộc trục \(Oy\) thỏa mãn tam giác \(MAB\) cân tại \(M\). Khi đó độ dài đoạn \(OM\) bằng

8 / 10

8) Trong mặt phẳng \(Oxy\), cho hai điểm \(A\left( {1;2} \right),\,B\left( { - 3;1} \right).\) Tìm tọa độ điểm \(C\) trên trục \(Oy\) sao cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\).

9 / 10

9) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), cho hai vectơ \(\vec u = \left( {1\,;\,2} \right)\) và \(\overrightarrow v = \left( {4m\,;\,2m - 2} \right)\). Tìm \(m\) để vectơ \(\overrightarrow u \) vuông góc với \(\overrightarrow v \).

10 / 10

10) Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxyz\), cho hai điểm \(A\left( {1;0} \right)\) và \(B\left( {0; - 2} \right)\). Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng \(AB\) là

Your score is

The average score is 58%

0%

6. Tích vô hướng và tọa độ NÂNG CAO

Share
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Mình rất thích suy nghĩ của bạn, bình luận bên dưới nhax

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.