TOÁN 10 THẦY CHÂN ĐỨC

1. ĐS: Mệnh đề-tập hợp

1.1.Bài giảng tương tác mệnh đề

Có thể bấm vào ô hình chữ nhật ở góc phải để phóng to. [hidden]

1.2.Trò chơi tìm kho báu nội dung mệnh đề

2. ĐS: BPT và hệ bpt bậc nhất 2 ẩn

3. ĐS: Hàm số bậc 2 và đồ thị

4. HH: Hệ thức lượng trong tam giác

5. HH: Vectơ

6. HH: Tọa độ

Mời em có thể làm trắc nghiệm 10 câu về pt đường thẳng sau đây

0%
13

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TỔNG HỢP-LẦN 1

Có 10 câu trắc nghiệm về phương trình đường thẳng, nội dung cơ bản, thực hiện trong 20 phút

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Đường thẳng \(\Delta \) đi qua điểm \(M\left( {1;2} \right)\)và vuông góc với đường thẳng \(d:4x + 2y + 1 = 0\) có phương trình tổng quát là:

2 / 10

2) Cho hai đường thẳng \({d_1}:2x - 4y - 3 = 0\) và \({d_2}:3x - y + 17 = 0\). Số đo góc giữa \({d_1}\) và \({d_2}\) là:

3 / 10

3) Cho đường thẳng \(d\) có phương trình tham số là: \(\left\{ \begin{array}{l}x = - 1 + 3t\\ y = 2 - t\end{array} \right.\). Phương trình tổng quát của \(d\)

4 / 10

4) Cho đường thẳng đi qua hai điểm \(A\left( {3;0} \right)\),\(B\left( {0;4} \right)\). Tìm tọa độ điểm \(M\) nằm trên \(Oy\)sao cho diện tích tam giác \(MAB\) bằng \(6\).

5 / 10

5) Cho bốn điểm \(A\left( {1;\,2} \right)\), \(B\left( {4;\,0} \right)\), \(C\left( {1;\, - 3} \right)\), \(D\left( {7;\, - 7} \right)\). Vị trí tương đối của hai đường thẳng \(AB\) và \(CD\) là:

6 / 10

6) Đường thẳng \(\Delta \) đi qua điểm \(M\left( {1;2} \right)\) và song song với đường thẳng \(d:4x + 2y + 1 = 0\) có phương trình tổng quát là:

7 / 10

7) Đường thẳng đi qua điểm \(A\left( {1; - 2} \right)\) và nhận \(\overrightarrow n \left( { - 2;4} \right)\) làm vectơ pháp tuyến có phương trình là

8 / 10

8) Lập phương trình đường thẳng \(\Delta \) song song với đường thẳng \(d:3x - 2y + 12 = 0\) và cắt \(Ox,{\rm{ }}Oy\) lần lượt tại \(A\) và \(B\)sao cho \(AB = \sqrt {13} \). Phương trình đường thẳng \(\Delta \) là:

9 / 10

9) Cho 2 điểm \(A\left( {1; - 4} \right)\), \(B\left( {3;2} \right)\). Viết phương trình tổng quát của đường trung trực của đoạn thẳng \(AB\).

10 / 10

10) Cho đường thẳng \(\left( d \right): - 3x + y - 3 = 0\) và điểm \(N\left( { - 2;\,4} \right)\). Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của \(N\) trên \(\left( d \right)\) là:

Your score is

The average score is 59%

0%

7. ĐS: Đại số tổ hợp

Bài giải chi tiết các ví dụ và bài tập trong tài liệu

8. XÁC SUẤT

7.1. Phương pháp đếm

Chào mừng bạn đến với Toán 10 thầy Chân Đức – ĐT 0398514851
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.