Tổ hợp-xác suất

Các bài tập về tổ hợp xác suất tại đây

1. Quy tắc đếm

0%
30

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

QUY TẮC ĐẾM

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha. Nếu điền thêm email thì bạn sẽ nhận kết quả về email

1 / 10

1)

​​ Một người có 4 cái quần, 6 cái áo, 3 chiếc cà vạt. Để chọn mỗi thứ một món
thì có bao nhiều cách chọn bộ '' quần-áo-cà vạt'' khác nhau?

2 / 10

2) ​​ Một trường THPT được cử một học sinh đi dự trại hè toàn quốc. Nhà trường quyết định chọn một học sinh tiên tiến lớp 11A hoặc lớp 12B Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn, nếu biết rằng lớp 11A có 31 học sinh tiên tiến và lớp 12B có 22 học sinh tiên tiến?

3 / 10

3) ​​ Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A?

4 / 10

4)

​​ Từ các chữ số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có 4 chữ
số khác nhau?

5 / 10

5) ​​ Một đội học sinh giỏi của trường THPT, gồm 5 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11, 3 học sinh khối 10. Số cách chọn ba học sinh trong đó mỗi khối có một em?

6 / 10

6) ​​ Giả sử bạn muốn mua một áo sơ mi cỡ 39 hoặc cỡ 40. Áo cỡ 39 có 5 màu khác nhau, áo cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu sự lựa chọn (về màu áo và cỡ áo)?

7 / 10

7)

​​ Từ các chữ số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có 4 chữ
số (không nhất thiết phải khác nhau)?

8 / 10

8) ​​ An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình có 4 con đường đi, từ nhà Bình tới nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi An cóbao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường?

9 / 10

9) ​​ Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng?

10 / 10

10) ​​ Trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bi khác nhau và 10 cuốn tập khác nhau. Một học sinh muốn chọn một đồ vật duy nhất hoặc một cây bút chì hoặc một cây bút bi hoặc một cuốn tập thì số cách chọn khác nhau là:

Your score is

The average score is 91%

0%

2. Hoán vị-chỉnh hợp-tổ hợp

Lần 1.

Wrong shortcode initialized

Lần 2.

0%
6

Có 10 câu, trong thời gian tối đa 30 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

Bài tập tổng hợp quy tắc đếm-hoán vị-chỉnh hợp-tổ hợp

Hệ thống chọn ngẫu nhiên 10 câu từ hơn 100 câu hỏi tổng hợp về Quy tắc đếm-hoán vị-chỉnh hợp-tổ hợp.

Mời các em trải nghiệm nhé.

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Giá trị của \(n \in \mathbb{N}\) thỏa mãn Phương trình \(A_{2n}^2 - 24 = A_n^2\) có bao nhiêu nghiệm?

2 / 10

2) Cho hai tập hợp\(A = \{ a,b,c,d\} \);\(B = \{ c,d,e\} \). Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

3 / 10

3) Từ các chữ số \(1,2,3,6,7\) lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm \(5\) chữ số đôi một khác nhau và hai chữ số \(6,7\) không đứng cạnh nhau?

4 / 10

4) Từ các chữ số \(1;2;3;4;5;6\) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị?

5 / 10

5) Xếp \(6\) học sinh gồm \(3\) học sinh nam và \(3\) học sinh ngồi vào hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có \(3\) ghế (mỗi học sinh ngồi một ghế, các ghế đều khác nhau). Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có hai học sinh cùng giới ngồi đối diện nhau?

6 / 10

6) Bạn muốn mua một cây bút mực và một cây bút chì. Các cây bút mực có \(8\) màu khác nhau, các cây bút chì cũng có \(8\) màu khác nhau. Như vậy bạn có bao nhiêu cách chọn

7 / 10

7) Một đa giác đều có số đường chéo gấp đôi số cạnh. Hỏi đa giác đó có bao nhiêu cạnh?

8 / 10

8) Nếu tất cả các đường chéo của đa giác đều \(12\) cạnh được vẽ thì số đường chéo là:

9 / 10

9) Cho một đa giác đều 40 đỉnh \({A_1}{A_2}...{A_{40}}\) nội tiếp đường tròn \(\left( O \right)\). Số tam giác có các đỉnh là 3 trong 40 đỉnh trên gấp bao nhiêu lần số hình chữ nhật có các đỉnh là 4 trong 40 đỉnh trên?

10 / 10

10) Có bao nhiêu số tự nhiên có chín chữ số mà các chữ số của nó viết theo thứ tự giảm dần:

Your score is

The average score is 62%

0%

3. Nhị thức Newton

4. Xác suất

0%
55

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

XÁC SUẤT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Ngân hàng gồm 195 câu hỏi về trắc nghiệm-xác suất. Mỗi lần sẽ rút 10 câu ngẫu nhiên

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 5

1) Đề thi trắc nghiệm môn Toán gồm 50 câu hỏi , mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một học sinh không học bài lên mỗi câu trả lời đều chọn ngẫu nhiên một phương án. Xác suất để học sinh đó được đúng 6 điểm là :

2 / 5

2) Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp ba lần. Gọi \(A\) là biến cố “Có ít nhất hai mặt sấp xuất hiện liên tiếp” và \(B\) là biến cố “Kết quả ba lần gieo là như nhau”. Xác định biến cố \(A \cup B\)

3 / 5

3) Một đề trắc nghiệm có 50 câu hỏi gồm 20 câu mức độ nhận biết, 20 câu mức độ vận dụng và 10 câu mức độ vận dụng cao. Xác suất để bạn An làm hết 20 câu mức độ nhận biết là \(0,9\); 20 câu mức độ vận dụng là \(0,8\); và 10 câu mức độ vận dụng cao là \(0,6\). Xác suất để bạn An làm trọn vẹn 50 câu là

4 / 5

4) Bạn Đức có 6 quyển sách Văn khác nhau và 10 quyển sách Toán khác nhau. Hỏi bạn Đức có bao nhiêu cách chọn ra 3 quyển sách trong đó có đúng 2 quyển cùng loại ?

5 / 5

5) Gọi \(A\) là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau tạo ra từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lấy ngẫu nhiên một số từ tập \(A\). Xác suất để số lấy được là số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau không lớn hơn 2503 bằng

Your score is

The average score is 76%

0%

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.