Tổ hợp-xác suất

Các bài tập về tổ hợp xác suất tại đây

1. Quy tắc đếm

0%
30

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

QUY TẮC ĐẾM

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha. Nếu điền thêm email thì bạn sẽ nhận kết quả về email

1 / 10

1) ​​ An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình có 4 con đường đi, từ nhà Bình tới nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi An cóbao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường?

2 / 10

2) ​​ Trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bi khác nhau và 10 cuốn tập khác nhau. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một cây bút chì, một cây bút bi và một cuốn tập.

3 / 10

3) ​​ Một trường THPT được cử một học sinh đi dự trại hè toàn quốc. Nhà trường quyết định chọn một học sinh tiên tiến lớp 11A hoặc lớp 12B Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn, nếu biết rằng lớp 11A có 31 học sinh tiên tiến và lớp 12B có 22 học sinh tiên tiến?

4 / 10

4) ​​ Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đều chẵn?

5 / 10

5) ​​ Nhãn mỗi chiếc ghế trong hội trường gồm hai phần: phần đầu là một chữ cái (trong bảng 24 chữ cái tiếng Việt), phần thứ hai là một số nguyên dương nhỏ hơn 26. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu chiếc ghế được ghi nhãn khác nhau?

6 / 10

6) ​​ Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần?

7 / 10

7)

​​ Có 3 kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và 4 kiểu dây (kim loại, da,
vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây?

8 / 10

8)

​​ Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện:ôtô, tàu hỏa,tàu
thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa, 3 chuyến tàu thủy và 2 chuyến máy bay. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến tỉnh B?

9 / 10

9) ​​ Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau?

10 / 10

10) ​​ Biển số xe máy của tỉnh A (nếu không kể mã số tỉnh) có 6 kí tự, trong đó kí tự ở vị trí đầu tiên là một chữ cái (trong bảng 26 cái tiếng Anh), kí tự ở vị trí thứ hai là một chữ số thuộc tập {1;2;...;9}, mỗi kí tự ở bốn vị trí tiếp theo là một chữ số thuộc tập {0;1;2;...;9 }. Hỏi nếu chỉ dùng một mã số tỉnh thì tỉnh A có thể làm được nhiều nhất bao nhiêu biển số xe máy khác nhau?

Your score is

The average score is 91%

0%

2. Hoán vị-chỉnh hợp-tổ hợp

3. Xác suất

0%
54

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

XÁC SUẤT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Ngân hàng gồm 195 câu hỏi về trắc nghiệm-xác suất. Mỗi lần sẽ rút 10 câu ngẫu nhiên

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 5

1) Gọi \(A\) là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau tạo ra từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lấy ngẫu nhiên một số từ tập \(A\). Xác suất để số lấy được là số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau không lớn hơn 2503 bằng

2 / 5

2) Xếp ngẫu nhiên \(12\) học sinh gồm \(6\) học sinh lớp 11A, \(4\) học sinh lớp 11B và \(2\) học sinh lớp 11C thành một hàng ngang. Tính xác suất để xếp \(12\) học sinh trên thành hàng ngang mà không có hai học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau.

3 / 5

3) Một đề trắc nghiệm gồm \(20\) câu, mỗi câu có \(4\) đáp án và chỉ có một đáp án đúng. Bạn Anh làm đúng \(12\) câu, còn \(8\) câu bạn Anh đánh hú họa vào đáp án mà Anh cho là đúng. Mỗi câu đúng được \(0,5\) điểm. Tính xác suất để Anh được \(9\) điểm.

4 / 5

4) Một hộp đựng \(9\) thẻ được đánh số \(1,2,3,4,5,6,7,8,9\). Rút ngẫu nhiên đồng thời hai thẻ và nhân hai số ghi trên hai thẻ lại với nhau. Tính xác suất để kết quả thu được là một số chẵn.

5 / 5

5) Cho tập hợp \(A = \left\{ {1;2;3;4;5;6} \right\}\). Gọi \(S\) là tập hợp số tự nhiên có sáu chữ số đôi một khác nhau thuộc tập hợp \(A\). Chọn ngẫu nhiên một số từ \(S\). Tính xác suất để chọn được số có tổng 3 chữ số đầu nhỏ hơn tổng 3 chữ số sau 3 đơn vị.

Your score is

The average score is 76%

0%

4. Nhị thức Newton

Share
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Mình rất thích suy nghĩ của bạn, bình luận bên dưới nhax

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.