TOÁN 12-LŨY THỪA-MŨ-LOGARIT

Các câu trắc nghiệm về lũy thừa- mũ – logarit mức độ nhận biết-thông hiểu. Mời các bạn luyện tập để chắc kiến thức

Hãy bấm vào mục lục dưới đây để đến nội dung nhanh nhất.

1.Luyện tập về lũy thừa

2.Luyện tập công thức Logarit

0%
95

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

CÔNG THỨC LOGARIT MỨC ĐỘ 5-6

Luyện công thức Logarit mức độ cơ bản

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) (THPT Yên Phong Số 1 Bắc Ninh 2019) Cho hai số dương \(a,\,\,b\,\,\left( {a \ne 1} \right).\) Mệnh đề nào dưới đây SAI?

2 / 10

2) (Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019) Với các số thực dương \(a\), \(b\) bất kì. Mệnh đề nào sau đây đúng?

3 / 10

3) (Mã 103 - 2020 Lần 2) Với \(a\) là số thực dương tùy ý, \({\log _2}2a\) bằng

4 / 10

4) (Mã 103 2019) Với \(a\) là số thực dương tùy ý, \({\log _2}{a^3}\) bằng

5 / 10

5) (Dề Minh Họa 2017) Cho các số thực dương \(a,b\) với \(a \ne 1\). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

6 / 10

6) (Mã 123 2017) Với \(a\), \(b\) là các số thực dương tùy ý và \(a\) khác \(1\), đặt \(P = {\log _a}{b^3} + {\log _{{a^2}}}{b^6}\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

7 / 10

7) (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2) Xét số thực \(a\) và \(b\) thỏa mãn \({\log _3}\left( {{3^a}{{.9}^b}} \right) = {\log _9}3\). Mệnh đề nào dưới đây đúng

8 / 10

8) (THPT Lương Thế Vinh Hà Nội 2019) Cho \(a > 0,a \ne 1\) và \({\log _a}x = - 1,{\log _a}y = 4\). Tính \(P = {\log _a}\left( {{x^2}{y^3}} \right)\)

9 / 10

9) Cho \(x\), \(y\) là các số thực dương tùy ý, đặt \({\log _3}x = a\), \({\log _3}y = b\). Chọn mệnh đề đúng.

10 / 10

10) Cho \({\log _{700}}490 = a + \frac{b}{{c + \log 7}}\) với \(a,\,\,b,\,\,c\) là các số nguyên. Tính tổng \(T = a + b + c\).

Your score is

The average score is 78%

0%

3.Luyện tập hàm số mũ-logarit mức 1-2

0%
53

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

HÀM SỐ MŨ-LOGARIT

Tổng hợp 379 câu hỏi trắc nghiệm mức độ nhận biết, thông hiểu về hàm số mũ và logarit

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Tìm tập xác định của hàm số \(y = {\log _{\sqrt 5 }}\dfrac{1}{{6 - x}}.\)

2 / 10

2) Đạo hàm của hàm số \(y = {\log _{2018}}x\) là

3 / 10

3) Hàm số nào trong bốn hàm số liệt kê ở dưới đồng biến trên các khoảng xác định của hàm số?

4 / 10

4) Dân số thế giới được ước tính theo công thức \(S = A{e^{n.i}}\), trong đó \(A\) là dân số của năm lấy làm mốc, \(S\) là dân số sau \(n\) năm, \(i\) là tỉ lệ tăng dân số hằng năm. Theo thống kê dân số thế giới tính đến \(01/2017\), dân số Việt Nam có khoảng \(94,970\) triệu người và tỉ lệ tăng dân số là \(1,03\% \). Nếu tỉ lệ tăng dân số không đổi thì đến năm \(2020\) dân số nước ta có bao nhiêu triệu người, chọn đáp án gần nhất.

5 / 10

5) Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

6 / 10

6) Số điểm cực trị của hàm số \(y = \ln \left( {{x^2} - 4x} \right)\)là

7 / 10

7) Đường cong ở hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

8 / 10

8) Tính đạo hàm của hàm số \(y = {\log _2}\left( {x + {e^x}} \right)\)

9 / 10

9) Đạo hàm của hàm số \(y = \ln \left( {3 - 5{x^2}} \right)\) là

10 / 10

10) Tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {{{\left( {\dfrac{2}{3}} \right)}^x} - \dfrac{9}{4}} \) là

Your score is

The average score is 64%

0%

4. Luyện tập hàm số mũ-logarit mức 3-4

5. Phương trình mũ-logarit mức cơ bản

0%
64

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT CƠ BẢN

Có hơn 300 câu về phương trình mũ-logarit mức độ cơ bản

Mỗi lần làm 10 câu trong 20 phút để luyện tập em nhé

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 5

1) Phương trình \({\log _{25}}\left( {2x - 3} \right) = 1\) có nghiệm là

2 / 5

2) Tổng lập phương các nghiệm thực của phương trình \({3^{{x^2} - 4x + 5}} = 9\) là

3 / 5

3) Phươg trình \({5^{2x + 1}} = 125\)có nghiệm là:

4 / 5

4) Cho phương trình \({\log _5}\left( {{x^2} + x + 1} \right) = 1\). Khẳng định nào sau đây đúng?

5 / 5

5) Tìm tất cả các nghiệm của phương trình \({\log _2}\left( {2x - 2} \right) = 3\).

Your score is

The average score is 87%

0%

6. Phương trình mũ-logarit NÂNG CAO

0%
5

Có 5 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

PT MU LOGARIT NÂNG CAO

Có 122 câu trắc nghiệm về pt mũ-logarit nâng cao, mỗi lần làm sẽ có 5 câu rút từ ngân hàng

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 5

1) Tập tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) để phương trình \({4^x} - 2m{.6^x} + \left( {{m^2} - 3} \right){.9^x} = 0\) có hai nghiệm phân biệt \({x_1}\), \({x_2}\) thỏa mãn \({x_1} + {x_2} = 0\).

2 / 5

2) Tìm \(m\) để phương trình \({4^{\cos x}} - (m + 1){.2^{\cos x + 1}} - 2m = 0\) có nghiệm.

3 / 5

3) Ông A vay ngân hàng \(155\) triệu đồng với lãi suất \(1\% \)/tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là \(3,5\) triệu đồng. Biết mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi sau bao nhiêu tháng ông A trả xong nợ cho ngân hàng?

4 / 5

4) Do thời tiết ngày càng khắc nghiệt và nhà cách xa trường học, nên một thầy giáo muốn đúng 5 năm nữa có 500 triệu đồng để mua ô tô đi làm. Để đạt nguyện vọng, thầy có ý định mỗi đầu tháng dành ra một số tiền cố định gửi vào ngân hàng với lãi suất 0,5%/tháng. Hỏi số tiền ít nhất cần cần dành ra mỗi tháng để gửi tiết kiệm là bao nhiêu.

5 / 5

5) Một người gửi vào Ngân hàng 50 triệu đồng thời hạn 15 tháng, lãi suất 0,6% tháng . Hỏi hết kì hạn thì số tiền người đó là bao nhiêu?

Your score is

The average score is 48%

0%

7. Toán thực tế lũy thừa-mũ-logarit

0%
40

Có 5 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

TOÁN THỰC TẾ MŨ-LOGARIT

Các bài tập về ứng dụng lũy thừa-mũ-logarit như: lãi suất, sự tăng trưởng,…

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha. Nếu điền thêm email thì bạn sẽ nhận kết quả về email

1 / 5

1) Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất \(2{\rm{\% }}\) một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được 1 năm sau khi gửi thêm tiền gần nhất với kết quả nào sau đây?

2 / 5

2) Biết thể tích khí \({\rm{C}}{{\rm{O}}_2}\) năm 1998 là \({\rm{V}}\left( {{{\rm{m}}^3}} \right).10\) năm tiếp theo, mỗi năm thể tích \({\rm{C}}{{\rm{O}}_2}\) tăng \({\rm{m\% }},10\) năm tiếp theo nữa, thể tích \({\rm{C}}{{\rm{O}}_2}\) mỗi năm tăng \({\rm{n\% }}\). Tính thể tích \({\rm{C}}{{\rm{O}}_2}\) năm \(2016?\)

3 / 5

3) Một sinh viên được gia đình gửi vào sổ tiết kiệm ngân hàng số tiền là \(8.000.000\) đồng với lãi suất \(0,9{\rm{\% }}/\) tháng. Nếu mỗi tháng anh sinh viên đó rút ra một số tiền như nhau thì anh ta phải rút khoảng bao nhiêu tiền để sau đúng 1 năm sẽ vừa hết số tiền cả vốn lẫn lãi?

4 / 5

4) Ông Nghĩa muốn có ít nhất 100 triệu đồng sau 10 tháng kể từ khi gửi ngân hàng với lãi \(0,7{\rm{\% }}/\) tháng thì mỗi tháng ông Nghĩa phải gửi số tiền ít nhất bao nhiêu?

5 / 5

5) Bà Hoa gửi 100 triệu vào tài khoản định kỳ tính lãi kép với lãi suất là \(8{\rm{\% }}/\) năm. Tính số tiền lãi thu được sau 10 năm.

Your score is

The average score is 85%

0%

Share

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.