TOÁN 12-NÓN-TRỤ-CẦU

1. Mặt nón-hình nón

2. Mặt trụ-hình trụ

3. Mặt cầu

Các câu hỏi về mặt cầu mức độ dễ

0%
21

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

MẶT CẦU MỨC ĐỘ DỄ

Các câu hỏi về mặt cầu (hình cầu, khối cầu) ở mức độ cơ bản nhận biết, thông hiểu

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Cho mặt cầu có bán kính \(r = 5\). Diện tích mặt cầu đã cho bằng

2 / 10

2) Diện tích của mặt cầu bán kính \(R\) bằng:

3 / 10

3) Cho mặt cầu có diện tích bằng \(\)\(16\pi {a^2}\). Khi đó, bán kính mặt cầu bằng

4 / 10

4) Diện tích mặt cầu bán kính \(2a\) là

5 / 10

5) Diện tích của một mặt cầu bằng \(16\pi \left( {c{m^2}} \right)\). Bán kính của mặt cầu đó là.

6 / 10

6) Tính diện tích mặt cầu \(S\) khi biết chu vi đường tròn lớn của nó bằng \(4\pi \)

7 / 10

7) Cho khối cầu có bán kính \(r=5\) Thể tích của khối cầu đã cho bằng

8 / 10

8) Cho mặt cầu có diện tích bằng \(36\pi {a^2}\). Thể tich khối cầu là

9 / 10

9) Cho mặt cầu bán kính \(R\) ngoại tiếp một hình lập phương cạnh \(a\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

10 / 10

10) Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật có ba kích thước \(1\), \(2\), \(3\) là

Your score is

The average score is 91%

0%

4. Tổng hợp NÓN-TRỤ CƠ BẢN

0%
22

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

TỔNG HỢP NÓN-TRỤ CƠ BẢN

Các câu trắc nghiệm về hình nón, hình trụ mức độ 1-2-3

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 5

1) Một khối trụ có chiều cao và bán kính đường tròn đáy cùng bằng \(R\) thì có thể tích là

2 / 5

2) Cho khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng \(a\) và chiều cao bằng\(3a\). Tính thể tích \(V\) của khối lăng trụ đã cho.

3 / 5

3) Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn \(\left( {O\,;\,r} \right)\) và \(\left( {O'\,;\,r} \right)\). Khoảng cách giữa hai đáy là \(OO' = r\sqrt 3 \). Một hình nón có đỉnh là \(O\) và có đáy là hình tròn \(\left( {O'\,;\,r} \right)\). Gọi \({S_1}\) là diện tích xung quanh của hình trụ và \({S_2}\) là diện tích xung quanh của hình nón. Tính tỉ số \(\dfrac{{{S_1}}}{{{S_2}}}\).

4 / 5

4) Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được thiết diện là một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng \(a\sqrt 6 \). Thể tích \(V\) của khối nón đó bằng

5 / 5

5) Cho hình lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\). Có bao nhiêu mặt trụ tròn xoay đi qua sáu đỉnh \(A\), \(B\), \(D\), \(C'\), \(B'\), \(D'\)?_x000D_

Your score is

The average score is 84%

0%

5. Tổng hợ p NÓN-TRỤ-CẦU NÂNG CAO

0%
35

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

TỔNG HỢP NÓN TRỤ CẦU

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 11

1) Cho hình lập phương có cạnh bằng \(a\) và hình trụ có hai đáy là hai hình trọn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọi \(S_1\) là diện tích 6 mặt hình lập phương; \(S_2\) là diện tích xung quanh của hình trụ. Hãy tính tỉ số \(\dfrac{S_1}{S_2}\)

2 / 11

2) Cho hình lăng trụ tam giác đều \(ABC.A'B'C'\) có tất cả các cạnh đều bằng \(a\). Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ \(ABC.A'B'C'\) là

3 / 11

3) Một hình trụ có bán kính đáy \(r=5cm\) và khoảng cách giữa hai đáy là 7 cm. Thể tích khối trụ này là

4 / 11

4) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai ?

5 / 11

5) Cho tứ diện ABCD, có AD vuông góc (ABC) và BD vuông góc BC. Khi quay tứ diện này xung quanh trục là cạnh AB có bao nhiêu hình nón được tạo thành ?

6 / 11

6) Cho hình nón có bán kính đáy bằng \(2\) và góc ở đỉnh bằng \(60^\circ \). Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

7 / 11

7) Cho hình nón có chiều cao \(h = 20\), bán kính đáy \(r = 25\). Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là \(12\). Tính diện tích \(S\) của thiết diện đó.

8 / 11

8) Cắt một hình trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng \(3a\). Tính diện tích toàn phần của hình trụ đã cho

9 / 11

9) Cho hình trụ có bán kính đáy bằng \(R\) và chiều cao bằng \(\dfrac{{3R}}{2}\). Mặt phẳng \(\left( \alpha \right)\) song song với trục của hình trụ và cách trục một khoảng bằng \(\dfrac{R}{2}\). Tính diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\).

10 / 11

10) Nếu giữ nguyên bán kính đáy của một khối nón và giảm chiều cao của nó \(2\) lần thì thể tích của khối nón này thay đổi như thế nào?

11 / 11

11) Một cái phễu có dạng hình nón. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của lượng nước trong phễu bằng \(\dfrac{1}{3}\) chiều cao của phễu. Hỏi nếu bịt kín miệng phễu rồi lộn ngược phễu lên thì chiều cao của mực nước xấp xỉ bằng bao nhiêu? Biết rằng chiều cao của phễu là \(15cm.\)

Your score is

The average score is 71%

0%

Share
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Mình rất thích suy nghĩ của bạn, bình luận bên dưới nhax

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.