Trắc nghiệm chủ đề Vector-hình học 10

Trắc nghiệm chủ đề Vector-hình học 10

Với ngân hàng hơn 200 câu hỏi và được cập nhật thêm hằng ngày, bất kì lúc nào bạn cũng có thể trắc nghiệm kiến thức của mình tại đây, không cần đăng nhập đăng kí gì cả.

Ngoài ra còn có bảng xếp hạng để các bạn có thể cùng thách thức, thi đấu với nhau xem ai xếp top cao hơn nữa đó nha

0%
154

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by test testlechanduc

VECTO

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Cho tam giác \(ABC\) có \(I,{\rm{ }}D\) lần lượt là trung điểm \(AB,{\rm{ }}CI\). Đẳng thức nào sau đây đúng?

2 / 10

2) Cho 4 điểm bất kì \(A,B,C,O\). Đẳng thức nào sau đây đúng?

3 / 10

3) Cho tam giác \(ABC\), khẳng định nào sau là đúng?

4 / 10

4) Cho các điểm phân biệt \(A,{\rm{ }}B,{\rm{ }}C,{\rm{ }}D\). Đẳng thức nào sau đây đúng?

5 / 10

5) Cho tam giác \(ABC\)có \(M,{\rm{ }}N,{\rm{ }}D\)lần lượt là trung điểm của\(AB,{\rm{ }}AC,{\rm{ }}BC\). Khi đó, các vectơ đối của vectơ \(\overrightarrow {DN} \) là:

6 / 10

6) Cho 4 điểm bất kỳ\(A,{\rm{ }}B,{\rm{ }}C,{\rm{ }}D\). Đẳng thức nào sau đây là đúng:

7 / 10

7) Chọn khẳng định sai:

8 / 10

8) Cho bốn điểm \(A,{\rm{ }}B,{\rm{ }}C,{\rm{ }}D\) phân biệt. Khi đó vectơ \(\overrightarrow u = \overrightarrow {AD} – \overrightarrow {CD} + \overrightarrow {CB} – \overrightarrow {AB} \) bằng:

9 / 10

9) Cho tam giác \(ABC\) với trung tuyến \(AM\) và trọng tâm \(G\). Khi đó \(\overrightarrow {GA} = \)

10 / 10

10) Chọn đẳng thức đúng:

Your score is

The average score is 62%

0%

BẢNG XẾP HẠNG

User NameStartEndDurationScore
Nguyễn Ngọc Ngạn17:05:52 Nov 15, 202117:13:39 Nov 15, 20217 minutes 47 seconds0%
u02:45:54 Oct 27, 202103:00:16 Oct 27, 202114 minutes 22 seconds70%
.14:21:07 Oct 22, 202114:38:52 Oct 22, 202117 minutes 45 seconds70%
.03:09:34 Oct 22, 202103:29:36 Oct 22, 202120 minutes 2 seconds80%
.17:01:21 Oct 16, 202117:21:24 Oct 16, 202120 minutes 3 seconds50%
Dohn09:49:00 Oct 16, 202110:08:08 Oct 16, 202119 minutes 8 seconds60%
Khả Tường16:11:45 Oct 15, 202116:13:34 Oct 15, 20211 minutes 49 seconds100%
Khả Tường16:04:50 Oct 15, 202116:08:37 Oct 15, 20213 minutes 47 seconds80%
Khả Tường15:43:17 Oct 15, 202116:01:16 Oct 15, 202117 minutes 59 seconds80%
long10:45:36 Oct 09, 202110:55:55 Oct 09, 202110 minutes 19 seconds100%
lê tuán10:33:26 Oct 09, 202110:43:22 Oct 09, 20219 minutes 56 seconds100%
lê tuấn10:10:12 Oct 09, 202110:30:13 Oct 09, 202120 minutes 1 seconds60%
.09:44:51 Oct 09, 202109:59:51 Oct 09, 202115 minutes 70%
Ngân09:57:10 Oct 09, 202109:59:42 Oct 09, 20212 minutes 32 seconds20%
././,,..09:44:17 Oct 09, 202109:58:00 Oct 09, 202113 minutes 43 seconds80%
////09:13:46 Oct 09, 202109:30:53 Oct 09, 202117 minutes 7 seconds80%
Ngân09:21:41 Oct 09, 202109:30:21 Oct 09, 20218 minutes 40 seconds80%
Ngân09:14:23 Oct 09, 202109:18:26 Oct 09, 20214 minutes 3 seconds40%
Long09:06:28 Oct 09, 202109:16:16 Oct 09, 20219 minutes 48 seconds90%
Guest08:56:09 Oct 09, 202109:04:26 Oct 09, 20218 minutes 17 seconds30%
A08:54:06 Oct 09, 202109:00:53 Oct 09, 20216 minutes 47 seconds70%
*light08:48:02 Oct 09, 202108:59:51 Oct 09, 202111 minutes 49 seconds40%
Ngân08:54:19 Oct 09, 202108:58:53 Oct 09, 20214 minutes 34 seconds80%
🙂08:45:02 Oct 09, 202108:57:53 Oct 09, 202112 minutes 51 seconds80%
umm..08:39:25 Oct 09, 202108:54:13 Oct 09, 202114 minutes 48 seconds80%
aaaa08:43:40 Oct 09, 202108:52:19 Oct 09, 20218 minutes 39 seconds80%
Anh08:38:34 Oct 09, 202108:46:45 Oct 09, 20218 minutes 11 seconds70%
aa08:22:14 Oct 09, 202108:37:07 Oct 09, 202114 minutes 53 seconds70%
Ngân08:31:23 Oct 09, 202108:34:31 Oct 09, 20213 minutes 8 seconds50%
.08:15:54 Oct 09, 202108:34:35 Oct 09, 202118 minutes 41 seconds40%
Ngân08:27:36 Oct 09, 202108:29:59 Oct 09, 20212 minutes 23 seconds70%
.00:55:49 Oct 09, 202101:10:15 Oct 09, 202114 minutes 26 seconds60%
Ngân00:14:14 Oct 09, 202100:26:02 Oct 09, 202111 minutes 48 seconds50%
N23:57:59 Oct 08, 202100:06:02 Oct 09, 20218 minutes 3 seconds80%
N23:46:16 Oct 08, 202123:51:15 Oct 08, 20214 minutes 59 seconds20%
test23:50:06 Oct 08, 202123:50:41 Oct 08, 202135 seconds0%
N23:28:48 Oct 08, 202123:35:35 Oct 08, 20216 minutes 47 seconds50%
....23:26:03 Oct 08, 202123:35:31 Oct 08, 20219 minutes 28 seconds90%
H23:06:18 Oct 08, 202123:24:39 Oct 08, 202118 minutes 21 seconds70%
Long23:13:25 Oct 08, 202123:21:54 Oct 08, 20218 minutes 29 seconds90%
...23:12:34 Oct 08, 202123:20:12 Oct 08, 20217 minutes 38 seconds50%
...22:58:04 Oct 08, 202123:11:37 Oct 08, 202113 minutes 33 seconds70%
G22:45:22 Oct 08, 202122:50:37 Oct 08, 20215 minutes 15 seconds90%
Giang22:34:46 Oct 08, 202122:41:24 Oct 08, 20216 minutes 38 seconds70%
Uyn22:27:23 Oct 08, 202122:37:35 Oct 08, 202110 minutes 12 seconds40%
NK 10CV21:27:20 Oct 08, 202121:40:44 Oct 08, 202113 minutes 24 seconds60%
ggggggggggggggggggggggggggggg21:33:12 Oct 08, 202121:48:15 Oct 08, 202115 minutes 3 seconds80%
NK 10CV21:13:42 Oct 08, 202121:25:41 Oct 08, 202111 minutes 59 seconds70%
Phúc Uyên21:11:35 Oct 08, 202121:24:14 Oct 08, 202112 minutes 39 seconds60%
Trần Khắc Bình21:09:21 Oct 08, 202121:23:49 Oct 08, 202114 minutes 28 seconds50%
fffffffffffffffffffffffffffff21:26:46 Oct 08, 202121:32:19 Oct 08, 20215 minutes 33 seconds100%
Khang21:10:11 Oct 08, 202121:19:52 Oct 08, 20219 minutes 41 seconds50%
:321:00:14 Oct 08, 202121:16:28 Oct 08, 202116 minutes 14 seconds40%
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee20:55:12 Oct 08, 202121:11:37 Oct 08, 202116 minutes 25 seconds80%
H20:31:59 Oct 08, 202120:50:35 Oct 08, 202118 minutes 36 seconds60%
ddddddddddddddddddddddddddddd20:41:53 Oct 08, 202120:52:43 Oct 08, 202110 minutes 50 seconds50%
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb20:23:35 Oct 08, 202120:38:52 Oct 08, 202115 minutes 17 seconds80%
hmi hmu20:09:59 Oct 08, 202120:27:53 Oct 08, 202117 minutes 54 seconds40%
T20:11:51 Oct 08, 202120:24:46 Oct 08, 202112 minutes 55 seconds70%
Anh20:15:52 Oct 08, 202120:24:24 Oct 08, 20218 minutes 32 seconds70%
Phúc Uyên20:06:23 Oct 08, 202120:18:53 Oct 08, 202112 minutes 30 seconds50%
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa20:03:29 Oct 08, 202120:18:30 Oct 08, 202115 minutes 1 seconds80%
P19:48:51 Oct 08, 202120:06:24 Oct 08, 202117 minutes 33 seconds70%
Anh19:58:11 Oct 08, 202120:03:10 Oct 08, 20214 minutes 59 seconds40%
*light19:41:20 Oct 08, 202119:53:04 Oct 08, 202111 minutes 44 seconds70%
XC 10CV19:38:51 Oct 08, 202119:58:53 Oct 08, 202120 minutes 2 seconds20%
Như Ý07:25:35 Oct 08, 202107:41:56 Oct 08, 202116 minutes 21 seconds60%
Anh19:30:43 Oct 08, 202119:40:40 Oct 08, 20219 minutes 57 seconds70%
P19:23:40 Oct 08, 202119:39:20 Oct 08, 202115 minutes 40 seconds60%
*light19:19:35 Oct 08, 202119:32:58 Oct 08, 202113 minutes 23 seconds50%
Phúc Uyên19:17:35 Oct 08, 202119:31:07 Oct 08, 202113 minutes 32 seconds70%
Anh19:14:48 Oct 08, 202119:24:34 Oct 08, 20219 minutes 46 seconds60%
test 419:11:41 Oct 08, 202119:22:58 Oct 08, 202111 minutes 17 seconds80%
P19:04:04 Oct 08, 202119:21:10 Oct 08, 202117 minutes 6 seconds60%
*light18:50:18 Oct 08, 202119:09:27 Oct 08, 202119 minutes 9 seconds40%
test 318:58:40 Oct 08, 202119:09:19 Oct 08, 202110 minutes 39 seconds100%
Test 318:43:02 Oct 08, 202118:57:33 Oct 08, 202114 minutes 31 seconds40%
Trần Đức Hiếu - 10CT18:36:43 Oct 08, 202118:56:46 Oct 08, 202120 minutes 3 seconds70%
...18:37:54 Oct 08, 202118:46:04 Oct 08, 20218 minutes 10 seconds80%
Test 218:30:06 Oct 08, 202118:40:02 Oct 08, 20219 minutes 56 seconds60%
Trần Đức Hiếu - 10CT18:12:10 Oct 08, 202118:32:07 Oct 08, 202119 minutes 57 seconds50%
test18:19:35 Oct 08, 202118:28:43 Oct 08, 20219 minutes 8 seconds90%
Nghi Phuongg18:08:47 Oct 08, 202118:20:09 Oct 08, 202111 minutes 22 seconds50%
Đức Anh17:59:35 Oct 08, 202118:18:57 Oct 08, 202119 minutes 22 seconds20%
...18:00:24 Oct 08, 202118:16:33 Oct 08, 202116 minutes 9 seconds40%
aaa17:46:32 Oct 08, 202118:05:32 Oct 08, 202119 minutes 90%
NK 10CV17:27:43 Oct 08, 202117:34:37 Oct 08, 20216 minutes 54 seconds70%
...17:18:28 Oct 08, 202117:24:37 Oct 08, 20216 minutes 9 seconds40%
â17:12:42 Oct 08, 202117:22:16 Oct 08, 20219 minutes 34 seconds90%
o17:07:07 Oct 08, 202117:14:48 Oct 08, 20217 minutes 41 seconds60%
F16:57:20 Oct 08, 202117:06:24 Oct 08, 20219 minutes 4 seconds50%
Nghi Phuonggg16:53:43 Oct 08, 202117:04:19 Oct 08, 202110 minutes 36 seconds70%
d16:46:28 Oct 08, 202116:54:04 Oct 08, 20217 minutes 36 seconds70%
Ngân16:45:39 Oct 08, 202116:50:40 Oct 08, 20215 minutes 1 seconds30%
B16:34:00 Oct 08, 202116:45:50 Oct 08, 202111 minutes 50 seconds50%
Lúi16:44:40 Oct 08, 202116:45:06 Oct 08, 202126 seconds40%
PNnnn16:35:42 Oct 08, 202116:44:48 Oct 08, 20219 minutes 6 seconds60%
M16:20:25 Oct 08, 202116:30:51 Oct 08, 202110 minutes 26 seconds60%
Ngọc Uyên16:26:07 Oct 08, 202116:26:37 Oct 08, 202130 seconds30%
Như Ý16:04:36 Oct 08, 202116:18:08 Oct 08, 202113 minutes 32 seconds70%
cây buồn 10CT16:06:34 Oct 08, 202116:17:57 Oct 08, 202111 minutes 23 seconds80%
B15:52:02 Oct 08, 202116:08:29 Oct 08, 202116 minutes 27 seconds60%
Tường15:51:13 Oct 08, 202116:06:49 Oct 08, 202115 minutes 36 seconds40%
cây hài 10CT15:45:45 Oct 08, 202116:05:47 Oct 08, 202120 minutes 2 seconds70%
Uyên15:40:00 Oct 08, 202115:51:15 Oct 08, 202111 minutes 15 seconds80%
Tườngg15:25:59 Oct 08, 202115:45:03 Oct 08, 202119 minutes 4 seconds70%
GK15:32:02 Oct 08, 202115:34:30 Oct 08, 20212 minutes 28 seconds40%
A15:13:03 Oct 08, 202115:31:42 Oct 08, 202118 minutes 39 seconds50%
Trần Khắc Bình15:13:18 Oct 08, 202115:27:19 Oct 08, 202114 minutes 1 seconds80%
...15:01:37 Oct 08, 202115:17:51 Oct 08, 202116 minutes 14 seconds50%
Phúc Uyên14:56:30 Oct 08, 202115:11:38 Oct 08, 202115 minutes 8 seconds60%
L14:52:35 Oct 08, 202115:10:27 Oct 08, 202117 minutes 52 seconds100%
Trần Khắc Bình14:49:29 Oct 08, 202115:01:37 Oct 08, 202112 minutes 8 seconds90%
Hân14:44:23 Oct 08, 202114:54:52 Oct 08, 202110 minutes 29 seconds20%
Test14:24:09 Oct 08, 202114:25:02 Oct 08, 202153 seconds40%
Khả Tường11:58:55 Oct 08, 202112:16:51 Oct 08, 202117 minutes 56 seconds50%
a11:52:36 Oct 08, 202111:59:53 Oct 08, 20217 minutes 17 seconds60%
Vy08:50:25 Oct 08, 202109:01:15 Oct 08, 202110 minutes 50 seconds70%
Yến Ngọc08:45:59 Oct 08, 202108:50:20 Oct 08, 20214 minutes 21 seconds20%
A08:15:11 Oct 08, 202108:27:58 Oct 08, 202112 minutes 47 seconds60%
Hoài Anh08:14:14 Oct 08, 202108:22:57 Oct 08, 20218 minutes 43 seconds70%
Long08:00:00 Oct 08, 202108:19:52 Oct 08, 202119 minutes 52 seconds80%
Hương07:59:26 Oct 08, 202108:19:10 Oct 08, 202119 minutes 44 seconds70%
A08:01:30 Oct 08, 202108:19:09 Oct 08, 202117 minutes 39 seconds60%
Huy Anh07:59:00 Oct 08, 202108:18:33 Oct 08, 202119 minutes 33 seconds50%
Hằng08:05:01 Oct 08, 202108:18:19 Oct 08, 202113 minutes 18 seconds90%
Xà Phúc Khang07:57:55 Oct 08, 202108:17:57 Oct 08, 202120 minutes 2 seconds60%
Mai Anh07:57:59 Oct 08, 202108:17:42 Oct 08, 202119 minutes 43 seconds70%
Đoàn Nhật Khang07:57:45 Oct 08, 202108:17:38 Oct 08, 202119 minutes 53 seconds50%
Nguyễn Hồng Thảo Vy07:58:01 Oct 08, 202108:17:30 Oct 08, 202119 minutes 29 seconds50%
Xuân Thịnh07:57:59 Oct 08, 202108:17:04 Oct 08, 202119 minutes 5 seconds30%
nick clone08:04:45 Oct 08, 202108:16:58 Oct 08, 202112 minutes 13 seconds50%
Hoàng Ngân07:58:41 Oct 08, 202108:16:25 Oct 08, 202117 minutes 44 seconds50%
Văn Cập Tài07:58:46 Oct 08, 202108:16:21 Oct 08, 202117 minutes 35 seconds90%
Phuong Nghi08:02:41 Oct 08, 202108:16:13 Oct 08, 202113 minutes 32 seconds70%
Như Ý19:58:17 Oct 07, 202120:15:49 Oct 07, 202117 minutes 32 seconds50%
Hanh08:01:32 Oct 08, 202108:15:47 Oct 08, 202114 minutes 15 seconds70%
Danh07:57:56 Oct 08, 202108:15:22 Oct 08, 202117 minutes 26 seconds50%
Trần Khắc Bình07:58:12 Oct 08, 202108:14:42 Oct 08, 202116 minutes 30 seconds70%
Khánh Linh08:01:49 Oct 08, 202108:14:28 Oct 08, 202112 minutes 39 seconds50%
Nhi07:57:42 Oct 08, 202108:13:29 Oct 08, 202115 minutes 47 seconds70%
Nguyễn Kim Chi07:59:16 Oct 08, 202108:13:11 Oct 08, 202113 minutes 55 seconds80%
Phạm Nguyễn Gia Khang08:00:52 Oct 08, 202108:12:55 Oct 08, 202112 minutes 3 seconds30%
Nguyên Khôi22:44:45 Oct 07, 202122:58:39 Oct 07, 202113 minutes 54 seconds50%
Đak07:58:05 Oct 08, 202108:12:14 Oct 08, 202114 minutes 9 seconds100%
Khoa07:58:49 Oct 08, 202108:10:46 Oct 08, 202111 minutes 57 seconds30%
Nguyễn Quỳnh Phương07:58:49 Oct 08, 202108:10:23 Oct 08, 202111 minutes 34 seconds50%
Ngyễn Ngọc An07:34:42 Oct 08, 202107:46:57 Oct 08, 202112 minutes 15 seconds80%
Phúc Uyên07:58:09 Oct 08, 202108:09:56 Oct 08, 202111 minutes 47 seconds40%
Trần Kiều Oanh07:59:34 Oct 08, 202108:09:46 Oct 08, 202110 minutes 12 seconds90%
Lê ngọc việt07:59:15 Oct 08, 202108:09:41 Oct 08, 202110 minutes 26 seconds100%
Thành Trung07:57:41 Oct 08, 202108:08:30 Oct 08, 202110 minutes 49 seconds80%
Yến Quỳnh08:01:13 Oct 08, 202108:09:11 Oct 08, 20217 minutes 58 seconds70%
Yến Ngọc07:57:47 Oct 08, 202108:00:50 Oct 08, 20213 minutes 3 seconds30%
Share

Written by:

test test

17 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.