TÓM TẮT KIẾN THỨC

Nội dung bài viết

TOÁN 12

Chủ đềKiến thứcVí dụ
Hàm số bậc 3
\(y=ax^3+bx^2+cx+d\)
Đồng biến trên R khi
\(b^2-3ac \leq 0\) và \(a>0\)
Hàm số bậc 3
\(y=ax^3+bx^2+cx+d\)
Nghịch biến trên R khi
\(b^2-3ac \leq 0\) và \(a<0\)
Hàm số bậc 3
\(y=ax^3+bx^2+cx+d\)
Có 2 điểm cực trị
(Có CĐ và CT) khi
\(b^2-3ac>0\)
Hàm số trùng phương
\(y=ax^4+bx^2+c\)
Có 3 cực trị khi
\(ab <0\)
Nếu \(a\) có tham số thì xét \(a=0\) riêng
Hàm số trùng phương
\(y=ax^4+bx^2+c\)
Có 1 cực trị khi
\(ab \geq 0\)
Nếu \(a\) có tham số thì xét \(a=0\) riêng
Hàm số
\(y=\dfrac{ax+b}{cx+d}\)
Đồng biến trên từng khoảng xác định khi
\(ad-bc>0\)
Hàm số
\(y=\dfrac{ax+b}{cx+d}\)
Nghịch biến trên từng khoảng xác định khi
\(ad-bc<0\)
Hàm số
\(y=\dfrac{ax+b}{cx+d}\)
Đồng biến trên \(K\) khi
\(ad-bc>0\) và \(\dfrac{-d}{c} \notin K\)
Hàm số
\(y=\dfrac{ax+b}{cx+d}\)
Nghịch biến trên \(K\) khi
\(ad-bc<0\) và \(\dfrac{-d}{c} \notin K\)
Hàm số
\(y=\dfrac{ax+b}{cx+d}\)
Tiệm cận đứng là
\(x=\dfrac{-d}{c}\)
Hàm số
\(y=\dfrac{ax+b}{cx+d}\)
Tiệm cận ngang là
\(y=\dfrac{a}{c}\)
Hình tứ diện đềuLoại {3;3}
4 mặt
6 cạnh
4 đỉnh
6 mp đối xứng
Thể tích khối chóp\(V=\dfrac{1}{3}.B.h\)
B: diện tích đáy
h: chiều cao
Thể tích khối lăng trụ\(V=B.h\)
B: diện tích đáy
h: chiều cao
Diện tích xung quanh hình nón\(S_{xq}=\pi rl\)
Diện tích toàn phần hình nón\(S_{tp}=\pi r l + \pi r^2\)
Diện tích xung quanh hình trụ\(S_{xq}=2\pi rl\)
Diện tích toàn phần hình trụ\(S_{tp}=2\pi rl + 2 \pi r^2\)
Share

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.