Hướng dẫn tạo tài khoản Office 365-Microsoft 365 từ gmail

Hướng dẫn tạo tài khoản Office 365-Microsoft 365 từ gmail

Hẳn là ai trong chúng ta cũng đang sở hữu một email, mà dễ gặp nhất là Gmail của Google, hãy tận hưởng thêm một số tính năng bằng cách từ đó tạo một tài khoản Office 365, mà hiện nay Microsoft đảng đổi thành Microsoft 365, rất đơn giản, hãy xem hướng dẫn sau nhé.

Bước 1. Vào trang https://www.office.com/ bấm vào Sign up for the free…. ( để đăng kí), còn bạn nào có tài khoản rồi thì bấm vào Sign in để đăng nhập.

Bước 2. Trong giao diện hiện ra, điền Gmail vào để tạo tài khoản Office 365 (email này chủ yếu dùng để xác thực và khôi phục mật khẩu khi cần), sau đó bấm Next

Bước 3. Tạo một mật khẩu (để đăng nhập Office 365 sau này) rồi bấm Next.

Lưu ý mật khẩu ít nhất 8 kí tự và có ít nhất 2 trong các điều sau: chữ hoa, chữ thường, số, kí tự đặc biệt

Nếu bạn gặp lỗi như dưới đây là do mật khẩu mình đặt chưa đảm bảo, mật khẩu phải có ít nhất 8 kí tự, và có 2 trong số các điều: chữ hoa, chữ thường, số và kí tự đặc biệt, lời khuyên là chỉ cần có cả chữ và số và được rồi. Ví dụ: thayduc22

Bước 4. Kiểm tra trong Gmail mình đã đăng kí, microsoft đã gửi một mã code, lấy mã code đó dán vào giao diện hiện ra

Bên Gmail nè

Bấm Next tiếp để xác nhận mình không phải Robot

Giải một câu đố của Microsoft, thông thường đơn giản, để chứng minh không phải robot, nếu khó quá thì có thể đổi câu hỏi bấm dẫu mũi tên xoay ở dưới. Làm 5 đến 8 câu hỏi tương tự như vậy

Ví dụ ở đây hãy chọn một hình vuông có 2 đối tượng giống nhau

Bonus: Nếu thấy khó quá thì có thể dùng âm thanh, bấm biểu tượng bên dưới rồi trả lời câu hỏi qua đoạn âm thanh, nhân tiện học tiếng Anh cũng hay 🙂

Hệ thống báo thành công là bạn đã tạo xong tài khoản rồi ạ.

Ngoài ra bạn cũng có thể tạo tài khoản bằng nhiều cách khác nữa nha

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.