Công thức Logarit

Học công thức bằng cách luyện tập thường xuyên nào

0%
95

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

CÔNG THỨC LOGARIT MỨC ĐỘ 5-6

Luyện công thức Logarit mức độ cơ bản

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) (Chuyên Hạ Long 2019) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

2 / 10

2) (THPT Yên Phong Số 1 Bắc Ninh 2019) Cho hai số dương \(a,\,\,b\,\,\left( {a \ne 1} \right).\) Mệnh đề nào dưới đây SAI?

3 / 10

3) (Sở Thanh Hóa 2019) Với các số thực dương \(a\,,\,b\) bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

4 / 10

4) (Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019) Với các số thực dương \(a\), \(b\) bất kì. Mệnh đề nào sau đây đúng?

5 / 10

5) (Mã 103 - 2020 Lần 2) Với \(a\) là số thực dương tùy ý, \({\log _2}2a\) bằng

6 / 10

6) (Mã 104 2019) Với \(a\) là số thực dương tùy ý, \({\log _2}{a^2}\) bằng:

7 / 10

7) (Mã 101 2019) Với \(a\) là số thực dương tùy ý, bằng \({\log _5}{a^2}\)

8 / 10

8) (Đề Tham Khảo 2017) Cho \(a,\,\,b\) là các số thực dương thỏa mãn \(a \ne 1\), \(a \ne \sqrt b \) và \({\log _a}b = \sqrt 3 \). Tính \(P = {\log _{\frac{{\sqrt b }}{a}}}\sqrt {\frac{b}{a}} \).

9 / 10

9) (Mã 123 2017) Với \(a\), \(b\) là các số thực dương tùy ý và \(a\) khác \(1\), đặt \(P = {\log _a}{b^3} + {\log _{{a^2}}}{b^6}\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

10 / 10

10) (Mã 105 2017) Cho \(a\) là số thực dương khác \(2\). Tính \(I = {\log _{\frac{a}{2}}}\left( {\frac{{{a^2}}}{4}} \right)\).

Your score is

The average score is 78%

0%

Share

Written by:

le chanduc

2 Posts

View All Posts
Follow Me :

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.