Công thức Logarit

Học công thức bằng cách luyện tập thường xuyên nào

0%
94

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

CÔNG THỨC LOGARIT MỨC ĐỘ 5-6

Luyện công thức Logarit mức độ cơ bản

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) (Chuyên Hạ Long 2019) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

2 / 10

2) (Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019) Với các số thực dương \(a\), \(b\) bất kì. Mệnh đề nào sau đây đúng?

3 / 10

3) Cho \(a,b,c > 0\), \(a \ne 1\) và số \(\alpha \in \mathbb{R}\), mệnh đề nào dưới đây sai?

4 / 10

4) (Mã 101 - 2020 Lần 1) Với \(a,b\) là các số thực dương tùy ý và \(a \ne 1\), \({\log _{{a^5}}}b\) bằng:

5 / 10

5) (Mã 102 2019) Với \(a\) là số thực dương tùy ý, \({\log _5}{a^3}\) bằng

6 / 10

6) (Mã 102 2018) Với \(a\) là số thực dương tùy ý, \({\log _3}\left( {3a} \right)\) bằng:

7 / 10

7) (Mã 123 2017) Cho \(a\) là số thực dương khác \(1\). Tính \(I = {\log _{\sqrt a }}a.\)

8 / 10

8) (Mã 102 - 2020 Lần 1) Cho \(a\) và \(b\) là các số thực dương thỏa mãn \(4^{\log_{2}{ab}}=3a\) Giá trị của \(ab^2\)bằng

9 / 10

9) (Mã 103 - 2020 Lần 1) Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn \({9^{{{\log }_3}(ab)}} = 4a\). Giá trị của \(a{b^2}\) bằng

10 / 10

10) (Sở Bình Phước 2019) Với \(a\) và \(b\) là hai số thực dương tùy ý; \({\log _2}\left( {{a^3}{b^4}} \right)\)bằng

Your score is

The average score is 79%

0%

Share

Written by:

le chanduc

2 Posts

View All Posts
Follow Me :

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.