Hàm số mũ-logarit

Luyện tập về hàm số mũ, logarit

0%
49

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

HÀM SỐ MŨ-LOGARIT

Tổng hợp 379 câu hỏi trắc nghiệm mức độ nhận biết, thông hiểu về hàm số mũ và logarit

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Đẳng thức nào sau đây đúng với mọi số dương \(x\)?

2 / 10

2) Tính đạo hàm của hàm số \(y = {2^{{x^2}}}\).

3 / 10

3) Đạo hàm của hàm số \(y = \log x\) là

4 / 10

4) Đạo hàm của hàm số \(y = {{\rm{e}}^{\cos x}}\)

5 / 10

5) Trong các hàm số dưới đây, đồ thị hàm số nào nhận trục tung làm đường tiệm cận?

6 / 10

6) Cho \(a\) là số thực dương khác \(1\).Hình nào sau đây là đồ thị của hàm số mũ \(y = {a^x}\)?

 

7 / 10

7) Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

8 / 10

8) Tìm đạo hàm của hàm số \(y = x{.3^{{x^2}}}.\)

9 / 10

9) Hàm số \(y = {8^{{x^2} + x + 1}}\left( {6x + 3} \right)\ln 2\) là đạo hàm của hàm số nào sau đây?

10 / 10

10) Tìm đạo hàm của hàm số \(y = {2^{2x}}{.3^{x + 1}}\).

Your score is

The average score is 63%

0%

Share

Written by:

le chanduc

2 Posts

View All Posts
Follow Me :

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.