Hàm số mũ-logarit

Luyện tập về hàm số mũ, logarit

0%
51

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

HÀM SỐ MŨ-LOGARIT

Tổng hợp 379 câu hỏi trắc nghiệm mức độ nhận biết, thông hiểu về hàm số mũ và logarit

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Đạo hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {6^{1 - 3x}}\) là:

2 / 10

2) Hàm số \(f\left( x \right) = {{\rm{e}}^{\sqrt {{x^2} + 1} }}\) có đạo hàm là

3 / 10

3) Cho hàm số \(f(x) = \log \left( {{x^2} + 2x + 2} \right)\) có đạo hàm

4 / 10

4) Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực \(\mathbb{R}\).

5 / 10

5) Đồ thị hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào?

6 / 10

6) Hàm số nào trong các hàm số sau đây đồng biến trên tập số thực \(\mathbb{R}\).

7 / 10

7) Đạo hàm của hàm số \(y = {\log _3}\left( {x + 1} \right) - 2\ln \left( {x - 1} \right) + 2x\) tại điểm \(x = 2\) bằng:

8 / 10

8) Hàm số \(f\left( x \right) = {\log _2}\left( {{x^2} + 2} \right)\) có đạo hàm

9 / 10

9) Đạo hàm \(y'\) của hàm số \(y = {2^x}.{\pi ^x}\) là

10 / 10

10) Hàm số \(y = \ln \left( {{x^2} - 2mx + 4} \right)\) có tập xác định \(B\) khi các giá trị của tham số \(m\) là

Your score is

The average score is 64%

0%

Share

Written by:

le chanduc

2 Posts

View All Posts
Follow Me :

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.