Hàm số mũ-logarit

Luyện tập về hàm số mũ, logarit

0%
53

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

HÀM SỐ MŨ-LOGARIT

Tổng hợp 379 câu hỏi trắc nghiệm mức độ nhận biết, thông hiểu về hàm số mũ và logarit

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Hàm số \(f\left( x \right) = {\log _5}\left( {{x^2} - 5x} \right)\) có đạo hàm

2 / 10

2) Đạo hàm của hàm số \(y = {e^{1 - 2x}}\)

3 / 10

3) Cho \(a > 0,b > 0,a \ne 1,b \ne 1\). Đồ thị hàm số \(y = {a^x}\) và \(y = {\log _b}x\) được xác định như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

4 / 10

4) Cho hai hàm số \(y = {a^x}\) và \(y = {\log _b}x\) có đồ thị như hình vẽ sau. Khẳng định nào sau đây đúng?

5 / 10

5) Cho hàm số \(y = x.{{\rm{e}}^x}\). Khẳng định nào sau đây sai?

6 / 10

6) Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {e^{\sin 3x}}\). Giá trị của \(f'\left( {\dfrac{\pi }{3}} \right)\) bằng

7 / 10

7) Tìm đạo hàm của hàm số \(y = \log \left( {{e^x}} \right) + {2^{2x + 1}}\)

8 / 10

8) Cho hàm số\(y = {e^x}\left( {x + m} \right)\). Biết \(y'\left( 0 \right) = 1\). Giá trị của biểu thức \(y'\left( 1 \right)\) bằng

9 / 10

9) Cho \(a,\,b\) là các số thực dương; \(a \ne 1,\,\,\alpha \) là số thực bất kì. Mệnh đề nào sau đây đúng?

10 / 10

10) Với số dương \(a\) và các số nguyên dương \(m,n\) bất kỳ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Your score is

The average score is 64%

0%

Share

Written by:

le chanduc

2 Posts

View All Posts
Follow Me :

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.