HỖ TRỢ KTTX TOÁN 12

B1. Xem tình hình tài khoản

Kiểm tra thông tin của mình trong danh sách sau đây (chỉ cần gõ tên vào ô Search sẽ có ngay)

Xem có tên mình không?đúng email cá nhân, email còn sử dụng không? nếu email không đúng hoặc không còn sử dụng hoặc không có tên mình thì điền form bằng cách bấm vào đây.

HỌ TÊNLỚPEmail
Nguyễn Thị Kim Duyên11.2kimduyen04005@gmail.com
Trương Minh Thư11cvtruongminhthu200505@gmail.com
Hoàng Dương Phúc Quang11CTphucquang2005@gmail.com
Vũ Lê Minh Thư11.4minchann0509@gmail.com
Huỳnh Thiện Nhân11.2nhanhuynhthien05@gmail.com
Võ Khánh Trân11CTvkhtran2005@gmail.com
Võ Hoàng Yến Phương11.5vophuong100305@gmail.com
Nguyễn Quốc Gia Huy11ctgiahuynguyenquoc2005@gmail.com
Trần Nguyễn Ngân Khánh11.4trannguyenngankhanh@gmail.com
Lê Minh Thắng11.5leminhthangtdn@gmaiL.com
Võ Huỳnh Thanh Phương11CVhyupuo@gmail.com
Nguyễn Hoàng Nhật Nam11.4nhatnam17092005@gmail.com
Nguyễn Lê Hạnh Nguyên11.1nlhn8105@gmail.com
ĐẶNG KHẢI MINH11.4khaiminh1410m@gmail.com
Trần Yến Duyên11.4tryenduyen31128@gmail.com
Nguyễn Ngọc Như Ý11.5Lindaexo1905@gmail.com
Diệp Đỗ Thanh Tuyền12.5thanhtuyendiepdo@gmail.com
Nguyễn Thị Quỳnh Hương11.2huonghuong27112kk5@gmail.com
Tô Nhật Thanh11.1thanhnhatto2511@gmail.com
ĐỖ NGỌC CẨM TÚ11.4dyongquan.38@gmail.com
Nguyễn Đình Khôi11.4ndkhoi13505@gmail.com
Huỳnh Bạch Đan Nhi11.3nhibach@gmail.com
Đặng Vân Anh11.5dangvanh1236@gmail.com
PHAN NGỌC YẾN NHI11.3yennhiphan13@gmail.com
Phan Xuân Nghi11.3nghiphan.032005@gmail.com
Hà Phạm Anh Khoa11.1haphamanhkhoa@gmail.com
Dương Gia Huy11.1jetaimeyuki@gmail.com
VÕ MINH ANH11.5minhanhmh59@gmail.com
Lê Phương Vy11.1lephuongvy17022005@gmail.com
Vũ Thị Hoàng Nhi11.4vuthihoangnhi2211@gmail.com
Trần Ngọc Thảo Nguyên11.4thaonguyen181105@gmail.com
NGUYỄN LÊ THÙY DƯƠNG11CAduongnlt1908@gmail.com
Phan Quang Minh11.5minh24112912@gmail.com
Trần Mộng Thùy Dương12.5thuyduong07082005@gmail.com
Đỗ Yến Nhi11.3doyennhi212@gmail.com
Nguyễn Mạnh Tùng11.4brunay2412@gmail.com
Nguyễn Hoàng Gia Bảo11.1petejl2005@gmail.com
Lê MinhTrúc Nghilmtnghi2005@gmail.com
Nguyễn Duy Uyên Phương11cadamubean23112005@gmail.com
La Gia Hân11.1zhan210405@gmail.com
Lê Gia Hy11.5hylegia2005@gmail.com
Mai Thu Huyền11.1thuhuyen12072005@gmail.com
Nguyễn Phước Hưng10.2parkjimin.thsg@gmail.com
Hoàng Mai Anh11cahmaianh2311@gmail.com
Lê Thanh Bình11.4binhle102005@gmail.com
Đoàn Ngọc Hải Minh11cvmiinmiin.d29072005@gmail.com
Lê Ngọc Bích Trâm10.3wonuj1707@gmail.com
Xin Thăng Hồng11.4stephaniehong2302@gmail.com
Bùi Hữu Thịnh11.1bhuuthinh2005@gmail.com
Nguyễn Đình Chấn11.2dinhchan2005@gmail.com
Huỳnh Ngọc Thảo Trang10.2huynhtrang2528@gmail.com
Hứa Nhất Thống11.3sbtcga1@gmail.com
Liêu Gia Hưng11.5lieugiahung2005@gmail.com
Đoàn Phạm Minh Triết11.5doantriet2005@gmail.com
Phan Nhật Minh11.1phannhatminh0586@gmail.com
Nguyễn Thành Tiến11.1tiennt220805@gmail.com
NGUYỄN HÀ TUYẾT NHI11CAtuyetnhi.litea@gmail.com
Võ Hoàng Anh Kiệt11.1vohoanganhkiet254@gmail.com
Lê Hoàng Minh Châu11.5lechau091411@gmail.com
Lê Hoàng Bảo Châu11.5hoangthituyetmai.hcm@gmail.com
Thái Bội Như11.5lucynhu22@gmail.com
Trình Lê Khoa11.4lkhoa1206@gmail.com
Lư Lữ Linh11.5linhlu2204@gmail.com
NGUYỄN NGỌC ĐAN THỤY11.5danthuy2503@gmail.com
Nguyễn Hoàng Phương Vy11.5phuongvy06092005@gmail.com
Dương Nguyễn Minh Hoàng11.4hd34227@gmail.com
LÊ MINH ANH11CAminhanh.2992005@gmail.com
Hồng Gia Bảo10.1baohong2204@gmail.com
Trần Ngọc Thanh Trúc11.1thanhtructranngoc172@gmail.com
Nguyễn Tâm Phát11.3minhphat2407@gmail.com
Dương Tuấn Hưng11.1duongtuanhung34@gmail.com
Lê Tấn Phúc11.3leetanphuc280605@gmail.com
DƯƠNG HẢI BẢO QUỲNH11.4baoquynh2k5@gmail.com
Trần Uy Đạt11.1tranuydat@gmail.com
Vũ Ngọc Uyên Trang11CVtrangnuvu@gmail.com
Huỳnh Cẩm Uy11.1uycamhuynh2005@gmail.com
Huỳnh Phạm Thảo Hiền11.5hienhuynh28092005@gmail.com
Trần Thành Đạt10cttranthdat1009@gmail.com
Chu Gia Hân11.5chugiahan2005@gmail.com
Đỗ Hoàng Ngân11ctfrqngtosgbyheart@gmail.com
Nguyễn Thảo Nguyên11.3thaonguyennguyenn2005@gmail.com
Huỳnh Nhã Kỳ11CTnhaakyy2k5@gmail.com
Võ Mai Đức Anh11CValicevo0202@gmail.com
NGUYỄN HỒNG HÂN11CAhan39103@gmail.com
Phạm Nguyễn Kiều Sang11.5pngocgiau2004@gmail.com
LÊ NGỌC TƯỜNG VY11.5fukonhocuachi@gmail.com
Vương Kim Thy11.5vkthy2905@gmail.com
Lê Thành Tài11cttitailun@gmail.com
Lê Châu Thiên Kim11.5lethienkim17@gmail.com
Cao Nguyễn Gia An11.5giaancn140105@gmail.com
Đặng Minh Ngọc11.4dangminhngoc2005@gmail.com
Phạm Phương Anh11CVdt9a319.anhpp1@gmail.com
Lồ Khánh Vy11CAvykhanh19032005@gmail.com
Nguyễn Quỳnh Như-1711CVnhuquynhnguyen0903@gmail.com
Hồ Thảo Ngân11.3hothaoongannn@gmail.com
Võ Phúc Việt Nghi11canghivo789@gmail.com
Nguyễn Khắc Thành10ctkhacthanhvdtt23@gmail.com
Vũ Xuân Vinh11.3vuxuanvinh12@gmail.com
Chu Nhật Bảo Trân11.3nhattran.chu@gmail.com
DƯƠNG THANH NHI11.1celinethanhnhi2005@gmail.com
ÔN GIA BẢO11.4baovalinh09032018@gmail.com
Hồ Ánh Ngọc11CAanhngocho2112@gmail.com
Hồ Ngọc Vĩnh Sơn11.1mangoho0406@gmail.com
Trần Thị Ngọc Linh11.1ngoclinh18849@gmail.com
Trần Lê Thanh Tú11.1tranlethanhtu05@gmail.com
NGUYỄN ĐÌNH KHANG11.1nguyendinhkhang3814@gmail.com
Nguyễn Tấn Đạt11.3kevinnguyenc3@gmail.com
Lê Hoàng Anh11.3hoanganh200549@gmail.com
Trần Nguyễn Minh Quân11CAtnmq0106@gmail.com
Quách LêNgọc Diệp 11.4ngocdiepquachle2005@gmail.com
Nguyễn Trung Kiên11.3ntrungkien2330@gmail.com
Nguyễn Thị Khánh Ngọc11CTngocnguyenthikhanh3101@gmail.com
Hoàng Quốc Huy11cahnthach1978@gmail.com
Trần Quang Thái Bình10.5tqtb020405@gmail.com
Nguyễn Lâm Xuân Minh11ctxuanminh200542@gmail.com
Hồng Gia Như11.5honggianhu53@gmail.com
Trần Lê Phương Nhi11.4phuongnhicute1307@gmail.com
Lê Phan Trúc Linh11CTlephantruclinh1205@gmail.com
Nguyễn Ngọc Phú11ctnguyenngocphu9a5ductri@gmail.com
Nguyễn Lưu Thuỵ Mỹ Ngọc11.5ongdangyeu05@gmail.com
Nguyễn Nhật Tiến11.1nguyennhattien1810@gmail.com
Cù Minh Khang10.4minhkhangcu@gmail.com
Phạm Kim Ngân11.3knganpham2508@gmail.com
Đoàn Nguyên Thơ11.2nguyenthodoan05@gmail.com
Nguyễn Phúc Xuân Mai11CAnguyenphucxuanmai@gmail.com
Nguyễn Ngọc Phương Nhung11.3ngngphuongnhung131@gmail.com
Nguyễn Minh Trí11CTchinjsu130205@gmail.com
Trần Khôn Chí11.1chitran.06052005@gmail.com
Nguyễn Hoàng Nam11.3nii.sama.2005@gmail.com
Nguyễn Lê Kỳ Duyên11.5duyennguyenleky1302@gmail.com
PHÙNG LÊ NHÃ THƯƠNG11.2nhathuongphungle@gmail.com
Lê Thị Tường Vy11.1levy16072005@gmail.com
Nguyễn Phương Vương Bảo11.2nguyenphuongvuongbao@gmail.com
Châu Chí Vỹ11CAchauchivy280705@gmail.com
Nguyễn Tấn Phát11.1p09072005@gmail.com
Võ Ngọc Diễm11cavocherry321@gmail.com
LÊ NGUYỄN NHẬT MINH11CTnhatminh220105@gmail.com
Nguyễn Thiện Anh11cathienanhmessi@gmail.com
Dương Quốc Nhựt11ctduongquocnhut134@gmail.com
Trần Ngọc An Tâm11.3antam2502@gmail.com
Võ Đoàn Chính Nghĩa11.2nghiavodoan2k5@gmail.com
Châu Quỳnh Như11.1chauquynhnhu0817@gmail.com
Thanh Uyển Dung10.5thanhuyendung2903@gmail.com
Phạm Ngô Lan Anh11cvphamngolananh207@gmail.com
Nguyễn Phạm Hồng Nhung11.1hongnhung6574@gmail.com
Lê Hoàng Thư11CThoanggthu0548476@gmail.com
Trần Huỳnh Ngọc Lý11CVngoc.ly.5648@gmail.com
Phan Minh Thi11.4minhthi270@gmail.com
Dương Thị Thành11ctduongthithanhththsg@gmail.com
Lương Bảo Trân11.5baotrannone@gmail.com
Nguyễn Anh Thư11.5annanguyenanhthu05@gmail.com
Đào Nhã Văn11.5vickyyao032105@gmail.com
Trần Nam Anh11.5trannamanhhcm@gmail.com
Nguyễn Vạn Tường11CA315tuongnguyen@gmail.com
Lê Ngọc Thảo Nguyên11CVnguyenlnt.hcm@gmail.com
Hồ Hải Định11.2hohaidinh123@gmail.com
ĐOÀN THÁI HÀ11CAlunadoan05@gmail.com
tran thi tuyet vy11CVtranthituyetvy2005@gmail.com
Hồ Thụy Anh Minh11.5hothuyanhminh@gmail.com
Hà Tuấn Khôi10.1omfgfckt@gmail.com
Trần Đặng Minh Triết10.2minhtrietltv@gmail.com
Nguyễn Nhật An11.5An3439201@gmail.com
ĐỖ HUỲNH MINH KHÁNH11.1dohuynhminhkhanh@gmail.com
TRẦN MINH TUYỀN11.3minhtuyen2601.tran@gmail.com
Phạm Quốc An11.2mrquocan555@gmail.com
Nguyễn Duy Khang11.1khangsky191005@gmail.com
Huỳnh Ngọc Mai Phương10.1huynhgreenymc20@gmail.com
Nguyễn Ngọc Khánh11.1nguyenngockhanh18305@gmail.com
Phương Ngọc Quyền11cvpnqben@gmail.com
Nguyễn Minh Phú11ctnguyenminhphu040705@gmail.com
Nguyễn Hữu Khánh11.3huukhanhnguyen005@gmail.com
Hoàng Lê Hải Đăng11CAharryhoangtrio@gmail.com
Trần Xuân Minh Thi11.5xuanminhthi2005@gmail.com
Vũ Ngọc Duy Anh11CTvndanh0511@gmail.com
Quách Hoàng Bảo Nghi11.2nghiquach06@gmail.com
Trần Nguyễn Minh Nhật11CTtrannguyen.minhnhat2610@gmail.com
Trần Đặng Quốc Bảo11CAtd.qbaobe@gmail.com
LanPhạm Nguyễn Hoàng Lanlanphampnhl@gmail.com
Lý Tiến Đạt11.4lytiendat2307@gmail.com
Phan Thị Kiều Diễm11.4phandiem29012005@gmail.com
Nguyễn Phú Bình11.46202phubinh333@gmail.com
Nguyễn Diễm Phương Anh11CVhwpa251@gmail.com
Phan Ngọc Thảo My11.4phanngocthaomy2005@gmail.com
Quang Lập Hào11.3haoq9032@gmail.com
Âu Kiều Phương10CAaukieuphuong2k5@gmail.com
Nguyễn Trần Ánh Linh10.4linhnguyen.190605@gmail.com
Lê Minh Trúc Nghi11CAannieee834@gmail.com
NGUYỄN GIA NGUYÊN THỨC11.2zxxvcbnm4@gmail.com
Cái Thụy Hương Hương11CVh.huongtk.30@gmail.com
Lê Thành Vinh11cablackblizzard3351@gmail.com
NGUYỄN THU THẢO11CAthuthao32005@gmail.com
Trần Ngô Minh Nhật11camikenhtran123@gmail.com
Phan Huỳnh Trâm11.3tramphan012@gmail.com
Bùi Huy Phương11.1bokim2005@gmail.com
Trần Minh Hiếu11.4hieuhetop75@gmail.com
HUỲNH NHÃ TRÂN11.4huynhnhatran152005@gmail.com
Hồ Minh Anh10CAalinho0809@gmail.com
Lại Minh Quân11.4quanlai05@gmail.com
Nguyễn Thanh Huy11CAthanhhuy06112005@gmail.com
Nguyễn Hưng11cvhung56509@gmail.com
Nguyen Minh Duc11.4minhduc160603@gmail.com
Nguyễn Tấn Đạt11.1ntandat965@gmail.com
Trần Minh Khoa11.2khoatm2005@gmail.com
Hứa Thế Dân11.3thedan639@gmail.com
Bùi Trần Châu Giang11.310.3buitranchaugiang@trunghocthuchanhdhsp.edu.vn
Nguyễn Đức An11.4AnTheZoo1802@gmail.com
Hoàng diệu11.2hoangdieu231105@gmail.com
Ngô Minh Khuê11.3ngominhkhue2005@gmail.com
Phan Đức Lộc10.1phanducloc2005@gmail.com
Trương Đăng Quang11.2quang2005wiz@gmail.com
VŨ NGỌC THANH TRÚC11.1trucvutu123@gmail.com
NguyễnMinh Trí 11.1093732511a@gmail.com
Nguyễn Ngọc Gia Nghi11.5nngnghi1307@gmail.com
Chế Hải Đăng11CThaidangnha1412@gmail.com
Nguyễn Ngọc Thuận Hiếu11.2justmenthebros@gmail.com
Lê Phúc Khánh Thư11.5thulephuckhanh@gmail.com
Lê Nam Hà11.3lenamha2011@gmail.com
Lý Trần Tân11CTtandoraemon11@gmail.com
NGUYỄN HUỲNH VÂN NGHI10CApotterhead2609@gmail.com
TRƯƠNG MINH KHUÊ11.1truongminhkhue301@gmail.com
Đặng Hùng11.1danghunh1512@gmail.com
Nguyễn Quỳnh Như 1/711CVnhunguyen010705@gmail.com
Hồ Trần Hải Đăng10.3hotranhaidang1707@gmail.com
Lê Minh Khôi11.5leminhkhoi0603@gmail.com
Phan Vũ Thanh Thư11.2thanhthu16072005@gmail.com
Vũ Minh Nhật11.3nhatvu049@gmail.com
Phạm Lê Quốc Việt11.3phamlequocviet2170@gmail.com
Lê Ngọc Uyên Vi11.2levivi300405@gmail.com
Nguyễn Hoàng Thảo Quyên11.310.3nguyenhoangthaoquyen@trunghocthuchanhdhsp.edu.vn
Lê Huệ Nhi11caminnajaney@gmail.com
Nguyễn Trần Phương Nghi11CVnghi131005@gmail.com
Hà Vĩ Tuấn11.3thelegotuan@gmail.com
Phạm Trí Quang11.3phamtriquang2615@gmail.com
Nguyễn Gia Hân11CVwork.ngiahan@gmail.com
Quách Lê Ngọc Diệp12.4ngocdiepxinhdep1105@gmail.com
Nguyễn Đức Minh11.1minh160405@gmail.com
Trần Lê Kim Minh11.2kimminh.tranle.2005@gmail.com
Phan Thanh Thảo11.3mitcon221205@gmail.com
Nguyễn Lê Hà An11cvkiradesu2103@gmail.com
Trần Phụng Đình11.2phungdinh2612@gmail.com
Lâm Huỳnh Trí Dũng11CTldung5112@gmail.com
Trần Mai Khanh11.2tmaikhanh98@gmail.com
Phạm Hoàng Minh Hiếu11cthieup0706@gmail.com
Đoàn Thiên Phú11.1thienphu04022005@gmail.com
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm11CVbaotramlisanguyen@gmail.com
Nguyễn Tam Minh10ctminhchim19.81@gmail.com
Vũ Tịnh Khuê11CVvutinhkhue2005@gmail.com
Ngô Nghi Trân11CVngonghitran@gmail.com
Nguyễn Minh Đạt11.2nguyendat210405@gmail.com
Lê Nguyễn Yến Linh10CVnguyenthihunu@gmail.com
PHẠM NGUYỄN HOÀNG LAN11.1hoanglan2972006@gmail.com
Nguyễn Thanh Trúc11CAthbc.73.nguyenthanhtruc@gmail.com
Vũ Nguyễn An Việt10caviettandhsp2023@gmail.com
Mai Anh Quân11.4maianhquan2005@gmail.com
Trần Hòa Nhật Duy11.2nhatduyen20310@gmail.com
Phạm Cao Thu Hương11.3Pcthbubu@gmail.com
NGUYỄN MINH ANH11.2nguyenminhanh242005@gmail.com
Bùi Hồng Khánh Linh11.5buihongkhanhlinh2005@gmail.com
Nguyễn Bá Duy11.3ngbaduyy05@gmail.com
Trịnh Tiến Hưng11.5trinhtienhung2506@gmail.com
AnhDoancoffeeaddictpubg@gmail.com
Đinh Hoàng Mai Vy11.2dinhhoangmaivy@gmail.com
Nguyễn Đức Huy Hoàng11.3nautilus123emimi@gmail.com
Hồ Trí Hiếu11.5billho2502@gmail.com
Trần Phú Cường11.1cuongtranphu1705@gmail.com
Nguyễn Thới Nguyên Khang11.3nguyenthoinguyenkhang2005@gmail.com
Đỗ Đăng Hồng Ân11CAdodanghongan2401@gmail.com
Lê Hoàng Tâm Thanh11.2tamthanh2875@gmail.com
Trần Hồng Anh11.2honganh5220@gmail.com
Trịnh Thanh Quỳnh Lam11.1harunatrinh@gmail.com
Châu Nguyễn Ái My11CVchaunguyenaimywork@gmail.com
Trần Nguyễn Bình Khang11CAbinhkhangthth@gmail.com
PHÙNG BẢO NAM11.5phungbaonam2005@gmail.com
Nguyễn Lê Gia Bảo11CTnguyenlegiabao41052@gmail.com
HỒNG GIA BẢO11.3kingretpentakill77@gmail.com
Duy Minh QuânLụclucduyminhquan@gmail.com
Lê Mỹ Tú11CVtulemy0609@gmail.com
Nguyễn Ngọc BảoVy 11.3see.dino10@gmail.com
Phan Gia Khang11.3phangiakhang2005@gmail.com
Anh TuấnĐặng Vũdangvuanhtuan01@gmail.com
Trần Nguyễn HoàngPhong 11.2phongtran015205@gmail.com
MAI THIÊN PHÚC11CAfatpigmtp98765@gmail.com

B2. Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

Vào trang web: https://hotrohoctap.com/ đăng nhập với thông tin:

usernameemail cá nhân (Gmail) của em

password các em đã tạo trước đây, nếu quên thì bấm vào quên mật khẩu, xem Bước 3

Các em cần điều chỉnh lại lớp cho phù hợp.

Trong giao diện đã đăng nhập. Bấm vào biểu tượng cá nhân, chọn Tùy chọn

Bấm vào Sửa hồ sơ cá nhân

Chỉnh sửa theo cấu trúc: Mục Tên đệm và tên thì ghi Họ và tên của em viết in hoa. Mục Họ ghi lớp của mình

B3.Hướng dẫn nếu quên mật khẩu

a) Để thay đổi mật khẩu, hãy vào web: https://hotrohoctap.com/ bấm vào Login (đăng nhập) ở góc trên bên phải

Trong giao diện đăng nhập bấm vào Forgotten your username or password?

b) Nhập email vào dòng Email adress, rồi bấm Search

c) Vào email cá nhân của mình nhận đường liên kết để reset mật khẩu (chú ý đôi khi nó có thể nằm ở mục Spam, tất cả thư)

Nếu có khó khăn gì, các em cứ comment dưới bài viết này để được hỗ trợ nhé

Share
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Mình rất thích suy nghĩ của bạn, bình luận bên dưới nhax

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.