LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG-PHẦN 1

Giảm giá!

Original price was: 200.000₫.Current price is: 10.000₫.

Bộ đề luyện thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM được soạn công phu, có lời giải chi tiết cho tất cả các câu.

Bám sát cấu trúc đề thi của ĐHQG TPHCM.

Tải về hoàn toàn MIỄN PHÍ trước tháng 3/2022 cho tất cả các bạn, từ tháng 3 sẽ có 10K hỗ trợ từ bạn để web có thể duy trì được, hệ thống sẽ tự động gửi vào email các bạn sau thanh toán, từ đó bạn có thể tải về xem lại bất cứ lúc nào bạn muốn. Do kinh phí duy trì trang web đã cạn, nên rất mong sự hỗ trợ của bạn để chúng tôi có thể tiếp tục giúp đỡ các bạn..

Mô tả

Bộ đề ôn luyện thi đánh giá năng lực ĐH Quốc Gia TPHCM. PHẦN 1

Bộ đề này gồm 10 đề thi từ đề số 1 đến 10

—-

Lưu ý: Sau khi đặt hàng xong, bạn sẽ nhận email để lưu lại khi nào cần tải cũng được, chỉ cần vào email. Nhưng hiện nay do kĩ thuật, email bị gửi vào thư rác (Spam) nên nếu hộp thư đến không có bạn hãy mở thư Spam nha

Share

Written by:

le chanduc

4 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.