Tạo mật khẩu ứng dụng và xác thực hai lớp Gmail

Ngày nay với sự phát triển của công nghệ, nhiều ứng dụng ra đời và trong đó có những ứng dụng để bảo mật chúng ta thường sử dụng mật khẩu ứng dụng cho Gmail để gửi và nhận email (chẳng hạn các ứng dụng trên điện thoại hoặc ứng dụng web, gửi email tự động v.v….)

Bài viết hướng dẫn các bạn có thể tạo mật khẩu ứng dụng dễ dàng.

Đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn. Bấm vào dấu 9 chấm ở góc trên bên phải màn hình rồi chọn Account

Sau đó chọn Security, và xem 2-Step Verification (Xác thực 2 lớp) đã được mở chưa, như hình này là chưa được mở nè

Bấm vào mũi tên kế bên 2-Step verification is off, sau đó chọn Turn on 2-Step Verification như hình dưới

Hệ thống sẽ yêu cầu nhập số điện thoại để xác thực, nhớ chọn Viet nam (đầu số +84) nhé

Sau khi điền số điện thoại thì bấm Next. Sẽ có một mã gửi về số điện thoại, nhập mã đó vào ô tiếp theo

Sau đó bấm Verify.

Hệ thống báo thành công thì bấm Done

Lúc này nếu quay về lại Security hồi nãy sẽ thấy phần 2-Step Verification đã check xanh

Vào trang web: https://myaccount.google.com/apppasswords

Có thể bạn sẽ cần đăng nhập lại gmail của mình nếu hệ thống hỏi

Sau đó hãy đặt tên ứng dụng và bấm Create

Hệ thống sẽ sinh ra một mật khẩu ứng dụng cho các bạn, bạn có thể copy lại mật khẩu này để sử dụng sau này

Vậy là bạn đã có một mật khẩu ứng dụng để sử dụng cho ứng dụng của mình rồi đấy, khi cần dùng chỉ cần dùng:
email là email mà bạn đã thiết lập nãy giờ

mật khẩu ứng dụng chính là mật khẩu đã tạo

Chúc các bạn thành công với nhiều ứng dụng nhé!

Share

Written by:

le chanduc

93 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.