Đề thi HK1 2020-2021 lớp 12

Tuyển tập một số đề thi HKI lớp năm 2020-2021 các nơi.

Có đáp án và lời giải chi tiết từng đề, mời các bạn xem trực tiếp hoặc có thể tải về nha

1. THPT Trần Khai Nguyên

0%
46

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

LỚP 12-HKI-TRẦN KHAI NGUYÊN 20-21

Đề gồm 40 câu trắc nghiệm

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật \(ABCD\) có cạnh \(AB\) và \(CD\) nằm trên hai đáy của khối trụ. Biết \(AC = a\sqrt 2 \) và \(\widehat {DCA} = {30^0}\). Tính thể tích của khối trụ.

2 / 10

2) Tập nghiệm của bất phương trình \(\log _2^2x + {\log _2}x - 2 > 0\) là

3 / 10

3) Bất phương trình \(\ln \left( {2{x^2} + 3} \right) > \ln \left( {{x^2} + ax + 1} \right)\) nghiệm đúng với mọi số thực \(x\) khi và chỉ khi

4 / 10

4) Cho hàm số \[y = \ln \left( {{e^x} + {m^2}} \right)\], với \(m\) là tham số thực. Với giá trị dương nào của \(m\) thì \[y'\left( 2 \right) = \frac{1}{5}\]?

5 / 10

5) Đồ thị hàm số \(y = {x^2} + 3x\) và \(y = x\) có bao nhiêu điểm chung?

6 / 10

6) Gọi \(M\) và \(m\) tương ứng là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \sqrt {5 - 4x} \) trên đoạn \(\left[ { - 1;1} \right]\). Khi đó \(M - m\) bằng:

7 / 10

7) Hàm số nào sau đây đồng biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\)?

8 / 10

8) Cho hình nón \(\left( N \right)\) có đỉnh \(S\) và bán kính đáy bằng \(a\). Mặt phẳng \(\left( P \right)\) đi qua \(S\) sao cho thiết diện tạo bởi \(\left( P \right)\) và hình nón có diện tích bằng \({a^2}\), đồng thời \(\left( P \right)\) tạo với đáy của hình nón một góc \({60^o}\). Tính thể tích \(V\) của khối nón đã cho.

9 / 10

9) Gọi \(M,N\) lần lượt là các điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3x + 1\). Tính độ dài đoạn \(MN.\)

10 / 10

10) Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có \[\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = 3;\mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } y = + \infty \] và \[\mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ + }} y = 3\]. Khẳng định nào sau đây đúng?

Your score is

The average score is 69%

0%

2. THPT Nguyễn Trung Trực

0%
54

Có 10 câu, trong thời gian 20 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

LỚP 12 ÔN HKI THPT NTT 20-21

Có tất cả 50 câu trắc nghiệm, nhưng nếu làm 90 phút các bạn ngán lắm, nên hệ thống sẽ rút 20 câu ngẫu nhiên từ đề, các bạn làm trong 40 phút nha

Mời bạn điền tên và lớp để dễ ghi nhận nha.

1 / 10

1) Cho hình hộp đứng \(ABCD.A'B'C'D'\) có đáy \(ABCD\) là hình thoi cạnh \(a\) và \(\widehat {BAD} = 60^\circ \), \(AB'\) hợp với đáy \(\left( {ABCD} \right)\) một góc \(30^\circ \). Thể tích của khối hộp là

2 / 10

2) Tính thể tích \(V\) của khối hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh bằng \(6\) và chiều cao bằng \(5\).

3 / 10

3) Cho hình chóp tứ giác \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình chữ nhật với \(AB = a\), \(AD = 2a\), cạnh bên \(SA\) vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa cạnh \(SD\) và mặt phẳng đáy là \(60^\circ \). Thể tích \(V\) của khối chóp \(S.ABCD\) là:

4 / 10

4) Giải phương trình \({\log _2}\left( {{x^2} - 2x + 3} \right) = 1\).

5 / 10

5) Cho biểu thức \(P = \sqrt[4]{{{x^5}}}\), với \(x > 0\). Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

6 / 10

6) Cho một tấm nhôm hình tam giác đều có cạnh bằng \(20\left( {cm} \right)\). Người ta cắt ở ba góc của tấm nhôm đó ba tam giác như hình vẽ dưới đây để được hình chữ nhật MNPQ. Tìm độ dài đoạn MB để hình chữ nhật MNPQ có diện tích lớn nhất.

7 / 10

7) Cho hình trụ có bán kính đáy bằng \(2\)cm. Một mặt phẳng qua trục của hình trụ và cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông. Tính thể tích của khối trụ đã cho.

8 / 10

8) Số nghiệm của phương trình \({2^{2{x^2} - 5x + 3}} = 1\) là:

9 / 10

9) Cho hàm số \(y = a{x^4} + b{x^2} + c\)như hình vẽ dưới đây. Dấu của \(a\), \(b\) và \(c\) là

10 / 10

10) Hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?

Your score is

The average score is 90%

0%

3. Maricurie Hà Nội

4. Nguyễn Bỉnh Khiêm Hà Nội

5. Phan Đình Phùng

6. Chuyên ĐH Vinh

Khó vê lù cho các bạn trải nghiệm nè

Bấm vào đây tải về

Share

Written by:

le chanduc

39 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.