Đề ôn thi học kì 1 Toán 10 có đáp án

Đề ôn thi học kì 1 Toán 10 có đáp án

Gửi đến bạn 2 bộ đề thi

Bộ 5 đề ôn thi HKI có cả trắc nghiệm và tự luận

Bộ đề thi gồm 5 đề ôn thi học kì I môn Toán lớp 10 có cả phần trắc nghiệm và tự luận.

Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc bấm vào nút mũi tên góc phải để tải về nha

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/10Nk9PAcEi3rqbE5pRMGX4MYXog90ikwf/preview?usp=drive_web” viewer=”drive”]

TẢI ĐỀ VỀ

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 2

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1MJORgE8d7Q2JnEBJDiitspXOjnbrVNGj/preview?usp=drive_web” viewer=”drive”]

20 đề thi HKI các trường toàn quốc có đáp án

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1LBP7-msaeD5ozqs2ZZkfRCOx3qPvOCdr/preview?usp=drive_web” viewer=”drive”]

TẢI VỀ

Share

Written by:

le chanduc

61 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.