Hướng dẫn dạy học Toán THPT theo chương trình mới 2018

Hướng dẫn dạy học Toán THPT theo chương trình mới 2018

Giới thiệu đến các bạn quyển sách hay về hướng dẫn dạy học môn Toán ở trường THPT theo chương trình mới 2018 của thầy Đỗ Đức Thái (chủ biên) cùng các tác giả khác.

Tài liệu dạng file mềm, bạn có thể xem hình minh họa và tải về bên dưới.

Lời khuyên là các bạn nên mua sách để ủng hộ tác giả, trường hợp vì lý do nào đó không thể có bản giấy thì xem như dùng file mềm tạm

Các bạn cũng có thể bấm vào nút dưới đây để tải về

Nếu bạn thấy tài liệu hữu ích và mong muốn hỗ trợ tác giả ly cafe để tiếp tục động lực tìm kiếm các tài liệu quý khác thì bấm vào đây nha, hoặc bấm vào biểu tượng trái tim bên phải, mọi tấm lòng đều trân quý.

BẤM VÀO ĐÂY TẢI VỀ

UPDATE 3/2022. Hiện tại vì một số lý do nên không thể publish sách được nữa rồi, vui lòng bấm vào đây để liên hệ hoặc bấm vào mục Liên hệ ạ.

Xem thêm tài liệu “hướng dẫn dạy Toán Trung học Cơ Sở theo CT mớitại đây

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.