Đề thi HKI Toán 11 các trường

Đề thi HKI Toán 11 các trường

Mời các bạn cùng giải đề nha

1. Đề chuyên Hạ Long 2020-2021

0%
28

Có 30 câu, trong thời gian 60 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

LỚP 11-ĐỀ ÔN HỌC KÌ I-ĐỀ SỐ 2

Đề thi có 50 câu trắc nghiệm, nhưng để các bạn đỡ ngán thì mỗi lần làm hệ thống trích ra 30 câu, làm trong 60 phút để các bạn trải nghiệm thi Học kì I ở các trường nha

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 30

1) Từ các chữ số thuộc tập hợp {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau?

2 / 30

2) Cho \(A\) là một biến cố liên quan đến một phép thử \(T\)với không gian mẫu \(\Omega \). Mệnh đề nào sau đây đúng?

3 / 30

3) Gọi \(S\) là tập hợp các số tự nhiên có \(3\) chữ số được lập từ tập \(A = \left\{ {0;1;2;3;...;9} \right\}.\) Chọn ngẫu nhiên một số từ tập \(S\), tính xác suất để chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng \(30\).

4 / 30

4) Cho phép biến hình \(F\) có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm \(M\left( {{x_M};{y_M}} \right)\) có ảnh là điểm \(M'\left( {x';y'} \right)\) theo công thức \(F:\left\{ \begin{array}{l}x' = 2{x_M}\\y' = 2{y_M}\end{array} \right.\) .Tìm tọa độ điểm \(A'\) là ảnh của điểm \(A\left( {3; - 2} \right)\) qua phép biến hình \(F\).

5 / 30

5) Tập nghiệm của phương trình \(\sin \,2x = \sin \,x\)là:

6 / 30

6) Chu kỳ của hàm số \(y = \cos x\) là:

7 / 30

7) Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình thang \(ABCD\) \(\left( {AB//CD} \right)\). Khẳng định nào sau đây sai?

8 / 30

8) Mệnh đề nào sau đây sai?

9 / 30

9) Cho hình tứ diện \(ABCD\), gọi \(M,N\) lần lượt là trung điểm \(AC,CD\). Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng \(\left( {MBD} \right)\)và \(\left( {ABN} \right)\) là:

10 / 30

10) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), cho đường tròn (C) có phương trình \({x^2} + {y^2} + 2x - 4y - 4 = 0\). Tìm ảnh của \(\left( C \right)\) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\vec v = \left( {2\,; - 3} \right)\).

11 / 30

11) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), cho bốn điểm \(A\left( { - 2\,;1} \right)\,\,,B\left( {0\,;3} \right)\,\,,C\left( {1\,; - 3} \right)\,\,,D\left( {2\,;4} \right)\). Nếu có phép đồng dạng biến đoạn thẳng \(AB\) thành đoạn thẳng \(CD\) thì tỉ số \(k\) của phép đồng dạng đó bằng

12 / 30

12) Hình gồm hai đường tròn có tâm khác nhau và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng?

13 / 30

13) Nghiệm của phương trình \({\cos ^2}x + \sin x + 1 = 0\) là :

14 / 30

14) Số điểm biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình \(\sin \left( {x + \dfrac{\pi }{3}} \right) = \dfrac{1}{2}\) trên đường tròn lượng giác là

15 / 30

15) Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Gọi \(A\) là biến cố ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp. Tính xác suất \(P(A)\) của biến cố \(A\).

16 / 30

16) Trong số các hình chóp, hình chóp có ít cạnh nhất có số cạnh là bao nhiêu ?

17 / 30

17) Cho hai biến cố xung khắc \(A\) và \(B\). Biết \(P\left( A \right) = \dfrac{1}{4},{\rm{ }}P\left( {A \cup B} \right) = \dfrac{1}{2}\). Tính \(P\left( B \right)\).

18 / 30

18) Tìm tập xác định \(D\) của hàm số \(y = \tan \left( {x - \dfrac{\pi }{4}} \right)\).

19 / 30

19) Gieo ba con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là:

20 / 30

20)

Cho hình vuông tâm \(O\). Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm \(O\) góc quay \(\alpha ,{\rm{ }}0 < \alpha \le 2\pi \) biến hình vuông trên thành chính nó?

21 / 30

21) Phép vị tự tâm \(O\) tỉ số \(k\) \(\left( {k \ne 0} \right)\) biến mỗi điểm \(M\) thành điểm \(M'\). Mệnh đề nào sau đây đúng ?

22 / 30

22) Mười hai đường thẳng phân biệt có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm?

23 / 30

23) Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \sin 3x - 2\cos 3x + 2\) là \(a + \sqrt b ,{\rm{ }}a,b \in \mathbb{N}\). Tính \(ab + {b^2}\)?

24 / 30

24) Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình bình hành. Gọi \(M,N\) lần lượt là trung điểm của \(AD\) và \(BC.\) Giao tuyến của hai mặt phẳng \(\left( {SMN} \right)\) và \(\left( {SAC} \right)\) là:

25 / 30

25) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), cho đường tròn \(\left( {C'} \right):{x^2} + {y^2} - 4x + 10y + 4 = 0\). Viết phương trình đường tròn \(\left( C \right)\), biết \(\left( {C'} \right)\) là ảnh của \(\left( C \right)\) qua phép quay với tâm quay là gốc tọa độ \(O\) và góc quay bằng \({270^{\rm{o}}}\).

26 / 30

26) Tìm hệ số của số hạng chứa \({x^{10}}\) trong khai triển biểu thức \({\left( {3{x^3} - \dfrac{2}{{{x^2}}}} \right)^5}\) .

27 / 30

27) Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình bình hành. Gọi \(I,J,E,F\) lần lượt là trung điểm \(SA,SB,SC,SD\). Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng \(IJ\)?

28 / 30

28) Tính tổng tất cả các nghiệm thuộc \(\left( {0;2\pi } \right)\) của phương trình \(6{\sin ^2}x + 7\sqrt 3 \sin 2x - 8{\cos ^2}x = 6\).

29 / 30

29) Khai triển nhị thức \({\left( {2x + y} \right)^5}\) ta được kết quả là

30 / 30

30) Một hình \(\left( H \right)\) có tâm đối xứng nếu và chỉ nếu:

Your score is

The average score is 81%

0%

Share

Written by:

le chanduc

64 Posts

View All Posts
Follow Me :
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Mình rất thích suy nghĩ của bạn, bình luận bên dưới nhax

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.