Đề thi HKI Toán 11 các trường

Đề thi HKI Toán 11 các trường

Mời các bạn cùng giải đề nha

1. Đề chuyên Hạ Long 2020-2021

0%
28

Có 30 câu, trong thời gian 60 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

LỚP 11-ĐỀ ÔN HỌC KÌ I-ĐỀ SỐ 2

Đề thi có 50 câu trắc nghiệm, nhưng để các bạn đỡ ngán thì mỗi lần làm hệ thống trích ra 30 câu, làm trong 60 phút để các bạn trải nghiệm thi Học kì I ở các trường nha

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 30

1) Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình bình hành. Gọi \(M,N\) lần lượt là trung điểm của \(AD\) và \(BC.\) Giao tuyến của hai mặt phẳng \(\left( {SMN} \right)\) và \(\left( {SAC} \right)\) là:

2 / 30

2) Khai triển nhị thức \({\left( {2x + y} \right)^5}\) ta được kết quả là

3 / 30

3) Nghiệm của phương trình \({\cos ^2}x + \sin x + 1 = 0\) là :

4 / 30

4) Khẳng định nào sai?

5 / 30

5) Gieo ba con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là:

6 / 30

6) Có 7 bông hồng đỏ, 8 bông hồng vàng và 10 bông hồng trắng, mỗi bông hồng khác nhau từng đôi một. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 3 bông hồng có đủ ba màu.

7 / 30

7) Cho \(A\) là một biến cố liên quan đến một phép thử \(T\)với không gian mẫu \(\Omega \). Mệnh đề nào sau đây đúng?

8 / 30

8) Hàm số nào dưới đây là hàm số lẻ?

9 / 30

9) Phép vị tự tâm \(O\) tỉ số \(k\) \(\left( {k \ne 0} \right)\) biến mỗi điểm \(M\) thành điểm \(M'\). Mệnh đề nào sau đây đúng ?

10 / 30

10) Tập giá trị của hàm số \(y = \sin 3x\) là

11 / 30

11) Trong khai triển \({\left( {1 - 2x} \right)^8}\), hệ số của \({x^2}\) là

12 / 30

12) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ \(Oxy,\) cho phép vị tự \(V\)có tâm \(I\left( {3\,;\,2} \right)\) tỉ số \(k = 2\) biến điểm \(A\left( {a\,;\,b} \right)\) thành điểm \(A'\left( { - 5\,;\,1} \right)\). Tính \(a + 4b\).

13 / 30

13) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), cho đường tròn (C) có phương trình \({x^2} + {y^2} + 2x - 4y - 4 = 0\). Tìm ảnh của \(\left( C \right)\) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\vec v = \left( {2\,; - 3} \right)\).

14 / 30

14) Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D;

Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

15 / 30

15) Chu kỳ của hàm số \(y = \cos x\) là:

16 / 30

16) Mệnh đề nào sau đây sai?

17 / 30

17) Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \sin 3x - 2\cos 3x + 2\) là \(a + \sqrt b ,{\rm{ }}a,b \in \mathbb{N}\). Tính \(ab + {b^2}\)?

18 / 30

18) Cho tứ diện \(ABCD\). Gọi \(O\) là một điểm bên trong tam giác \(BCD\) và \(M\) là một điểm trên đoạn \(AO\). Gọi \(I,J\) là hai điểm trên cạnh \(BC,\,BD\). Giả sử \(IJ\) cắt \(CD\) tại \(K\), \(BO\) cắt \(IJ\) tại \(E\) và \(BO\) cắt \(CD\) tại \(H\), \(ME\) cắt \(AH\) tại \(F\). Giao tuyến của hai mặt phẳng \(\left( {MIJ} \right)\) và \(\left( {ACD} \right)\) là đường thẳng

19 / 30

19) Phương trình \({\sin ^2}x + \sin x - 2 = 0\) có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng \(\left( { - 10;10} \right)\)?

20 / 30

20) Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Gọi \(A\) là biến cố ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp. Tính xác suất \(P(A)\) của biến cố \(A\).

21 / 30

21) Trong mặt phẳng tọa độ \({\rm{O}}xy\), cho đường thẳng \(\left( d \right):3x - 2y + 1 = 0\). Gọi \(\left( {d'} \right)\) là ảnh của \(\left( d \right)\) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow u \left( {2; - 1} \right)\). Tìm phương trình của \(\left( {d'} \right)\).

22 / 30

22) Cho tứ diện \(ABCD\), \(M\) và \(N\) lần lượt là trung điểm \(AB\) và \(AC\). Mặt phẳng \(\left( \alpha \right)\) qua \(MN\)cắt tứ diện \(ABCD\) theo thiết diện là đa giác\(\left( T \right)\). Khẳng định nào sau đây đúng ?

23 / 30

23) Tính tổng tất cả các nghiệm thuộc \(\left( {0;2\pi } \right)\) của phương trình \(6{\sin ^2}x + 7\sqrt 3 \sin 2x - 8{\cos ^2}x = 6\).

24 / 30

24) Cho hình tứ diện \(ABCD\), gọi \(M,N\) lần lượt là trung điểm \(AC,CD\). Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng \(\left( {MBD} \right)\)và \(\left( {ABN} \right)\) là:

25 / 30

25) Một phép tịnh tiến biến gốc tọa độ \(O\) thành điểm \(A\left( {1;\,2} \right)\) thì biến điểm \(A\) thành điểm \(A'\) có tọa độ là

26 / 30

26) Tìm hệ số của số hạng chứa \({x^{10}}\) trong khai triển biểu thức \({\left( {3{x^3} - \dfrac{2}{{{x^2}}}} \right)^5}\) .

27 / 30

27) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), cho đường tròn \(\left( {C'} \right):{x^2} + {y^2} - 4x + 10y + 4 = 0\). Viết phương trình đường tròn \(\left( C \right)\), biết \(\left( {C'} \right)\) là ảnh của \(\left( C \right)\) qua phép quay với tâm quay là gốc tọa độ \(O\) và góc quay bằng \({270^{\rm{o}}}\).

28 / 30

28) Cho hai biến cố xung khắc \(A\) và \(B\). Biết \(P\left( A \right) = \dfrac{1}{4},{\rm{ }}P\left( {A \cup B} \right) = \dfrac{1}{2}\). Tính \(P\left( B \right)\).

29 / 30

29) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), cho bốn điểm \(A\left( { - 2\,;1} \right)\,\,,B\left( {0\,;3} \right)\,\,,C\left( {1\,; - 3} \right)\,\,,D\left( {2\,;4} \right)\). Nếu có phép đồng dạng biến đoạn thẳng \(AB\) thành đoạn thẳng \(CD\) thì tỉ số \(k\) của phép đồng dạng đó bằng

30 / 30

30) Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình bình hành. Gọi \(I,J,E,F\) lần lượt là trung điểm \(SA,SB,SC,SD\). Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng \(IJ\)?

Your score is

The average score is 81%

0%

Share

Written by:

le chanduc

82 Posts

View All Posts
Follow Me :
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Mình rất thích suy nghĩ của bạn, bình luận bên dưới nhax

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.