Đề thi HKI Toán 11 các trường

Đề thi HKI Toán 11 các trường

Mời các bạn cùng giải đề nha

1. Đề chuyên Hạ Long 2020-2021

0%
28

Có 30 câu, trong thời gian 60 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

LỚP 11-ĐỀ ÔN HỌC KÌ I-ĐỀ SỐ 2

Đề thi có 50 câu trắc nghiệm, nhưng để các bạn đỡ ngán thì mỗi lần làm hệ thống trích ra 30 câu, làm trong 60 phút để các bạn trải nghiệm thi Học kì I ở các trường nha

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 30

1) Một phép tịnh tiến biến gốc tọa độ \(O\) thành điểm \(A\left( {1;\,2} \right)\) thì biến điểm \(A\) thành điểm \(A'\) có tọa độ là

2 / 30

2) Cho hình tứ diện \(ABCD\), gọi \(M,N\) lần lượt là trung điểm \(AC,CD\). Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng \(\left( {MBD} \right)\)và \(\left( {ABN} \right)\) là:

3 / 30

3) Tìm tập xác định \(D\) của hàm số \(y = \tan \left( {x - \dfrac{\pi }{4}} \right)\).

4 / 30

4) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?

5 / 30

5) Trong khai triển \({\left( {1 - 2x} \right)^8}\), hệ số của \({x^2}\) là

6 / 30

6) Cho phép biến hình \(F\) có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm \(M\left( {{x_M};{y_M}} \right)\) có ảnh là điểm \(M'\left( {x';y'} \right)\) theo công thức \(F:\left\{ \begin{array}{l}x' = 2{x_M}\\y' = 2{y_M}\end{array} \right.\) .Tìm tọa độ điểm \(A'\) là ảnh của điểm \(A\left( {3; - 2} \right)\) qua phép biến hình \(F\).

7 / 30

7) Cho tứ diện \(ABCD\), \(M\) và \(N\) lần lượt là trung điểm \(AB\) và \(AC\). Mặt phẳng \(\left( \alpha \right)\) qua \(MN\)cắt tứ diện \(ABCD\) theo thiết diện là đa giác\(\left( T \right)\). Khẳng định nào sau đây đúng ?

8 / 30

8) Nghiệm của phương trình \({\cos ^2}x + \sin x + 1 = 0\) là :

9 / 30

9) Tập nghiệm của phương trình \(\sin \,2x = \sin \,x\)là:

10 / 30

10) Phương trình \(\sin x - \sqrt 3 \cos x = 2\)có bao nhiêu nghiệm thuộc \(\left[ { - 2\pi \,;2\pi } \right]\)?

11 / 30

11) Cho \(A\) là một biến cố liên quan đến một phép thử \(T\)với không gian mẫu \(\Omega \). Mệnh đề nào sau đây đúng?

12 / 30

12) Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình thang \(ABCD\) \(\left( {AB//CD} \right)\). Khẳng định nào sau đây sai?

13 / 30

13) Có bao nhiêu số nguyên \(m\) sao cho hàm số \(y = \sqrt {m\sin x + 3} \) có tập xác định là \(\mathbb{R}\)?

14 / 30

14) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), cho đường tròn \(\left( {C'} \right):{x^2} + {y^2} - 4x + 10y + 4 = 0\). Viết phương trình đường tròn \(\left( C \right)\), biết \(\left( {C'} \right)\) là ảnh của \(\left( C \right)\) qua phép quay với tâm quay là gốc tọa độ \(O\) và góc quay bằng \({270^{\rm{o}}}\).

15 / 30

15) Cho tứ diện \(ABCD\). Gọi \(O\) là một điểm bên trong tam giác \(BCD\) và \(M\) là một điểm trên đoạn \(AO\). Gọi \(I,J\) là hai điểm trên cạnh \(BC,\,BD\). Giả sử \(IJ\) cắt \(CD\) tại \(K\), \(BO\) cắt \(IJ\) tại \(E\) và \(BO\) cắt \(CD\) tại \(H\), \(ME\) cắt \(AH\) tại \(F\). Giao tuyến của hai mặt phẳng \(\left( {MIJ} \right)\) và \(\left( {ACD} \right)\) là đường thẳng

16 / 30

16) Tính tổng tất cả các nghiệm thuộc \(\left( {0;2\pi } \right)\) của phương trình \(6{\sin ^2}x + 7\sqrt 3 \sin 2x - 8{\cos ^2}x = 6\).

17 / 30

17) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), cho bốn điểm \(A\left( { - 2\,;1} \right)\,\,,B\left( {0\,;3} \right)\,\,,C\left( {1\,; - 3} \right)\,\,,D\left( {2\,;4} \right)\). Nếu có phép đồng dạng biến đoạn thẳng \(AB\) thành đoạn thẳng \(CD\) thì tỉ số \(k\) của phép đồng dạng đó bằng

18 / 30

18) Từ các chữ số thuộc tập hợp {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau?

19 / 30

19) Mười hai đường thẳng phân biệt có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm?

20 / 30

20) Chu kỳ của hàm số \(y = \cos x\) là:

21 / 30

21) Phép vị tự tâm \(O\) tỉ số \(k\) \(\left( {k \ne 0} \right)\) biến mỗi điểm \(M\) thành điểm \(M'\). Mệnh đề nào sau đây đúng ?

22 / 30

22) Tổng tất cả các hệ số của khai triển \({\left( {x + y} \right)^{20}}\) bằng bao nhiêu ?

23 / 30

23) Phương trình \({\sin ^2}x + \sin x - 2 = 0\) có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng \(\left( { - 10;10} \right)\)?

24 / 30

24) Hình gồm hai đường tròn có tâm khác nhau và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng?

25 / 30

25) Gọi \(S\) là tập hợp các số tự nhiên có \(3\) chữ số được lập từ tập \(A = \left\{ {0;1;2;3;...;9} \right\}.\) Chọn ngẫu nhiên một số từ tập \(S\), tính xác suất để chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng \(30\).

26 / 30

26) Biết phương trình \(\sqrt 3 \cos x + \sin x = \sqrt 2 \) có nghiệm dương bé nhất là \(\dfrac{{a\pi }}{b}\) , . Tính \({a^2} + ab.\)

27 / 30

27) Trong một lớp học có 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn hai học sinh trong đó có một nam và một nữ đi dự Đại hội Đoàn trường. Hỏi giáo viên có bao nhiêu cách chọn?

28 / 30

28) Cho hai biến cố xung khắc \(A\) và \(B\). Biết \(P\left( A \right) = \dfrac{1}{4},{\rm{ }}P\left( {A \cup B} \right) = \dfrac{1}{2}\). Tính \(P\left( B \right)\).

29 / 30

29) Trong số các hình chóp, hình chóp có ít cạnh nhất có số cạnh là bao nhiêu ?

30 / 30

30) Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D;

Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Your score is

The average score is 81%

0%

Share

Written by:

le chanduc

88 Posts

View All Posts
Follow Me :
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Mình rất thích suy nghĩ của bạn, bình luận bên dưới nhax

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.