Đề thi HKI Toán 11 các trường

Đề thi HKI Toán 11 các trường

Mời các bạn cùng giải đề nha

1. Đề chuyên Hạ Long 2020-2021

0%
28

Có 30 câu, trong thời gian 60 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

LỚP 11-ĐỀ ÔN HỌC KÌ I-ĐỀ SỐ 2

Đề thi có 50 câu trắc nghiệm, nhưng để các bạn đỡ ngán thì mỗi lần làm hệ thống trích ra 30 câu, làm trong 60 phút để các bạn trải nghiệm thi Học kì I ở các trường nha

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 30

1) Phương trình \({\sin ^2}x + \sin x - 2 = 0\) có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng \(\left( { - 10;10} \right)\)?

2 / 30

2) Trong khai triển \({\left( {1 - 2x} \right)^8}\), hệ số của \({x^2}\) là

3 / 30

3) Khai triển nhị thức \({\left( {2x + y} \right)^5}\) ta được kết quả là

4 / 30

4) Cho tứ diện \(ABCD\). Gọi \(O\) là một điểm bên trong tam giác \(BCD\) và \(M\) là một điểm trên đoạn \(AO\). Gọi \(I,J\) là hai điểm trên cạnh \(BC,\,BD\). Giả sử \(IJ\) cắt \(CD\) tại \(K\), \(BO\) cắt \(IJ\) tại \(E\) và \(BO\) cắt \(CD\) tại \(H\), \(ME\) cắt \(AH\) tại \(F\). Giao tuyến của hai mặt phẳng \(\left( {MIJ} \right)\) và \(\left( {ACD} \right)\) là đường thẳng

5 / 30

5) Có 7 bông hồng đỏ, 8 bông hồng vàng và 10 bông hồng trắng, mỗi bông hồng khác nhau từng đôi một. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 3 bông hồng có đủ ba màu.

6 / 30

6) Cho phép biến hình \(F\) có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm \(M\left( {{x_M};{y_M}} \right)\) có ảnh là điểm \(M'\left( {x';y'} \right)\) theo công thức \(F:\left\{ \begin{array}{l}x' = 2{x_M}\\y' = 2{y_M}\end{array} \right.\) .Tìm tọa độ điểm \(A'\) là ảnh của điểm \(A\left( {3; - 2} \right)\) qua phép biến hình \(F\).

7 / 30

7) Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Gọi \(A\) là biến cố ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp. Tính xác suất \(P(A)\) của biến cố \(A\).

8 / 30

8) Phép vị tự tâm \(O\) tỉ số \(k\) \(\left( {k \ne 0} \right)\) biến mỗi điểm \(M\) thành điểm \(M'\). Mệnh đề nào sau đây đúng ?

9 / 30

9) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), cho đường tròn \(\left( {C'} \right):{x^2} + {y^2} - 4x + 10y + 4 = 0\). Viết phương trình đường tròn \(\left( C \right)\), biết \(\left( {C'} \right)\) là ảnh của \(\left( C \right)\) qua phép quay với tâm quay là gốc tọa độ \(O\) và góc quay bằng \({270^{\rm{o}}}\).

10 / 30

10) Có bao nhiêu số nguyên \(m\) sao cho hàm số \(y = \sqrt {m\sin x + 3} \) có tập xác định là \(\mathbb{R}\)?

11 / 30

11) Số điểm biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình \(\sin \left( {x + \dfrac{\pi }{3}} \right) = \dfrac{1}{2}\) trên đường tròn lượng giác là

12 / 30

12) Khẳng định nào sai?

13 / 30

13) Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D;

Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

14 / 30

14) Tìm tập xác định \(D\) của hàm số \(y = \tan \left( {x - \dfrac{\pi }{4}} \right)\).

15 / 30

15) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?

16 / 30

16) Phương trình \(\sin x - \sqrt 3 \cos x = 2\)có bao nhiêu nghiệm thuộc \(\left[ { - 2\pi \,;2\pi } \right]\)?

17 / 30

17) Tính tổng tất cả các nghiệm thuộc \(\left( {0;2\pi } \right)\) của phương trình \(6{\sin ^2}x + 7\sqrt 3 \sin 2x - 8{\cos ^2}x = 6\).

18 / 30

18) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ \(Oxy\), cho bốn điểm \(A\left( { - 2\,;1} \right)\,\,,B\left( {0\,;3} \right)\,\,,C\left( {1\,; - 3} \right)\,\,,D\left( {2\,;4} \right)\). Nếu có phép đồng dạng biến đoạn thẳng \(AB\) thành đoạn thẳng \(CD\) thì tỉ số \(k\) của phép đồng dạng đó bằng

19 / 30

19) Tìm hệ số của số hạng chứa \({x^{10}}\) trong khai triển biểu thức \({\left( {3{x^3} - \dfrac{2}{{{x^2}}}} \right)^5}\) .

20 / 30

20) Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \sin 3x - 2\cos 3x + 2\) là \(a + \sqrt b ,{\rm{ }}a,b \in \mathbb{N}\). Tính \(ab + {b^2}\)?

21 / 30

21) Từ các chữ số thuộc tập hợp {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau?

22 / 30

22) Tổng tất cả các hệ số của khai triển \({\left( {x + y} \right)^{20}}\) bằng bao nhiêu ?

23 / 30

23) Chu kỳ của hàm số \(y = \cos x\) là:

24 / 30

24) Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình bình hành. Gọi \(M,N\) lần lượt là trung điểm của \(AD\) và \(BC.\) Giao tuyến của hai mặt phẳng \(\left( {SMN} \right)\) và \(\left( {SAC} \right)\) là:

25 / 30

25) Nghiệm của phương trình \({\cos ^2}x + \sin x + 1 = 0\) là :

26 / 30

26) Một phép tịnh tiến biến gốc tọa độ \(O\) thành điểm \(A\left( {1;\,2} \right)\) thì biến điểm \(A\) thành điểm \(A'\) có tọa độ là

27 / 30

27) Mười hai đường thẳng phân biệt có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm?

28 / 30

28) Mệnh đề nào sau đây sai?

29 / 30

29) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ \(Oxy,\) cho phép vị tự \(V\)có tâm \(I\left( {3\,;\,2} \right)\) tỉ số \(k = 2\) biến điểm \(A\left( {a\,;\,b} \right)\) thành điểm \(A'\left( { - 5\,;\,1} \right)\). Tính \(a + 4b\).

30 / 30

30) Gieo ba con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là:

Your score is

The average score is 81%

0%

Share

Written by:

le chanduc

69 Posts

View All Posts
Follow Me :
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Mình rất thích suy nghĩ của bạn, bình luận bên dưới nhax

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.