20 đề ôn thi HKI lớp 11 có đáp án

20 đề ôn thi HKI lớp 11 có đáp án

Bộ đề gồm 20 đề cấu trúc một phần trắc nghiệm và một phần vài câu tự luận, thích hợp cho các bạn ôn thi Học kì I ở các trường.

Đề 1-trải nghiệm trực tiếp nhận kết quả ngay

0%
25

Có 20 câu, trong thời gian 45 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

LỚP 11 ĐỀ ÔN HKI-ĐỀ 1

Đề gồm 20 câu trắc nghiệm nội dung ôn thi HKI lớp 11 mời các em trải nghiệm

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 20

1) Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất \(4\) lần. Tính xác suất để cả \(4\) lần gieo đều xuất hiện mặt sấp.

2 / 20

2) Xác định nghiệm của phương trình \(2\cos x - \sqrt 2 = 0\).

3 / 20

3) Tìm điều kiện xác định của hàm số \(y = \tan 2x\).

4 / 20

4) Số cách xếp bốn bạn Lan, Bình, Chung, Duyên ngồi vào một bàn dài gồm có \(4\) chỗ.

5 / 20

5) Cho cấp số cộng \(\left( {{u_n}} \right)\), biết \({u_1} = 3,{u_2} = - 1\). Chọn phương án đúng.

6 / 20

6) Xác định hệ số \({x^3}\) trong khai triển \({\left( {x + \frac{2}{{{x^2}}}} \right)^6}\).

7 / 20

7) Trên mặt phẳng cho bốn điểm phân biệt \(A,B,C,D\) trong đó không có bất kì ba điểm nào thẳng hàng. Từ các điểm đã cho có thể thành lập được bao nhiêu tam giác?

8 / 20

8) Xác định nghiệm của phương trình \(\sqrt 3 \tan 2x - 3 = 0\).

9 / 20

9) Một tổ có \(10\) học sinh gồm \(6\) nam và \(4\) nữ. Số cách chọn ra một nhóm gồm \(5\) học sinh trong đó có \(3\) nam và \(2\) nữ.

10 / 20

10) Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình bình hành. Gọi \(I,J,E,F\) lần lượt là trung điểm \(SA,SB,SC,SD\). Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào không song song với \(IJ\)?

11 / 20

11) Một hộp chứa \(3\) quả cầu trắng và \(2\) quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên đồng thời \(2\) quả. Xác suất để lấy được cả hai quả cầu trắng.

12 / 20

12) Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn?

13 / 20

13) Số hạng không chứa \(x\) trong khai triển \({\left( {{x^3} + \frac{1}{x}} \right)^8}\).

14 / 20

14) Trong mặt phẳng \(Oxy\), phép quay tâm \(O\) góc quay \({90^\circ }\) biến điểm \(M\left( { - 2;4} \right)\) thành điểm \(M'\). Xác định toạ độ của \(M'\).

15 / 20

15) Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình bình hành. Gọi \(d\) là giao tuyến của hai mặt phẳng \((SAD)\) và \((SBC)\). Khẳng định nào sau đây đúng?

16 / 20

16) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\), biết \({u_n} = \frac{n}{{{2^n}}}\). Chọn phương án đúng.

17 / 20

17) Nghiệm của phương trình \(\cot x = 0\).

18 / 20

18) Nghiệm của phương trình \(\sin \left( {2x + \frac{\pi }{2}} \right) = - 1\).

19 / 20

19) Xác định chu kỳ của hàm số \(y=\sin x .\).

20 / 20

20) Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo \(\vec{v}=(1 ; 2)\) biến điểm \(M(2 ; 5)\) thành điểm \(M^{\prime}\). Xác định toạ độ của \(M^{\prime}\).

Your score is

The average score is 91%

0%

20 đề còn lại-có đáp án

Các bạn có thể xem trực tiếp tại đây, hoặc bấm nút mũi tên góc phải để tải về.

20 đề ôn thi HKI

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1AMipHrJG7nHjkQ8Is6giVBURqa7yq6GN/preview?usp=drive_web” viewer=”drive”]

Đáp án 20 đề ôn thi HKI (đáp án được tô đỏ)

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1E_7QnZH5yH3LjIlkceD3upgUaG87BSGO/preview?usp=drive_web” viewer=”drive”]

Chúc các em thành công

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.