Bài tập giới hạn dãy số

Mời các bạn có thể trải nghiệm một số bài tập về giới hạn dãy số sau đây

0%
11

Có 20 câu, trong thời gian 40 phút

Hết giờ! hệ thống tự nộp bài


Created by le chanduclechanduc

GIỚI HẠN DÃY SỐ-ĐỀ 1

Ngân hàng có 40 câu trắc nghiệm về giới hạn dãy số, mỗi lần làm hệ thống hiện ra 20 câu, mời các bạn trải nghiệm trong 40 phút nhé

Mời bạn điền tên để dễ ghi nhận nha.

1 / 20

1) \({\left( { - 1} \right)^n}\) Cho \({u_n} = \dfrac{{{2^n} + {5^n}}}{{{5^n}}}\) . Khi đó \(\mathop {\lim }\limits_{} {u_n}\)bằng

2 / 20

2) \(\lim \dfrac{{{3^n} - {{4.2}^{n + 1}} - 3}}{{{{3.2}^n} + {4^n}}}\) bằng

3 / 20

3) Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_n} = \left( {n + 1} \right)\sqrt {\dfrac{{2n + 2}}{{{n^4} + {n^2} - 1}}} .\) Chọn kết quả đúng của \(\lim {u_n}\)

4 / 20

4) \(\lim \dfrac{{{n^2} - 3{n^3}}}{{2{n^3} + 5n - 2}}\) bằng:

5 / 20

5) Dãy số nào sau đây có giới hạn là \( + \infty \)?

6 / 20

6) \(\lim \dfrac{{3 - {4^{n + 2}}}}{{{2^n} + {{3.4}^n}}}\) bằng:

7 / 20

7) Dãy số nào sau đây không có giới hạn ?

8 / 20

8) \(\lim \dfrac{{{n^3} - 2n}}{{1 - 3{n^2}}}\) bằng

9 / 20

9) Kết quả đúng của\(\mathop {\lim }\limits_{} \dfrac{{2 - {5^{n + 2}}}}{{{3^n} + {{2.5}^n}}}\)

10 / 20

10) Kết quả đúng của \(\lim \left( {5 - \dfrac{{{n^2}cos2n}}{{{n^2} + 1}}} \right)\) là:

11 / 20

11) Gọi \(L = \lim \left[ {n\left( {\sqrt {{n^2} + 2} - \sqrt {{n^2} - 4} } \right)} \right]\). Khi đó \(L\) bằng:

12 / 20

12) Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng \(\dfrac{1}{5}\) ?

13 / 20

13) \(\lim \left( {\sqrt[3]{{{n^3} + 1}} - \sqrt[3]{{{n^3} + 2}}} \right)\) bằng:

14 / 20

14) \(\mathop {\lim }\limits_{} \sqrt n \left( {\sqrt {n + 1} - \sqrt n } \right)\) bằng

15 / 20

15) Dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_n} = \sqrt[3]{{\dfrac{{5 - 8n}}{{n + 3}}}}\) có giới hạn là

16 / 20

16) Dãy số nào sau đây có giới hạn là \( + \infty \)?

17 / 20

17) \(\lim n\left( {\sqrt {{n^2} + 1} - \sqrt {{n^2} - 2} } \right)\) bằng:

18 / 20

18) Kết quả \(L = \lim \left( {3{n^2} + 5n - 3} \right)\) là

19 / 20

19) \(\lim \left( {2n - 3{n^3}} \right)\) là:

20 / 20

20) Cho \({u_n} = \dfrac{{1 - 4n}}{{5n}}\). Khi đó \(\mathop {\lim }\limits_{} {u_n}\) bằng

Your score is

The average score is 80%

0%

Share

Written by:

le chanduc

64 Posts

View All Posts
Follow Me :
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Mình rất thích suy nghĩ của bạn, bình luận bên dưới nhax

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.