50 câu chống sai ngu thi THPT

50 câu chống sai ngu thi THPT

Hé nhô các bạn, kì thi THPT sắp tới, câu khó cũng luyện cả rồi, đi thi mà sai mấy câu dễ dễ về là tức quạo lắm nha, mà dân chúng hay gọi là sai n.g.u á , cho nên mình thử trải nghiệm với 50 câu này trước xem có bị gài chỗ nào không nha.

Đề được biên soạn kĩ lưỡng thông qua các lỗi sai thường gặp, hy vọng bạn sẽ biết trước các chông gai, chỗ nào có mìn mà gỡ cho đúng trọng tâm, mạnh mẽ trước kì thi nha.

Đầu tiên là file đề, sau đó các bạn có thể điền đáp án bên dưới và check kết quả ngay và luôn nha

Đề bài. Bạn có thể xem trực tiếp hoặc bấm mũi tên góc phải để tải về

Điền đáp án và biết kết quả ngay lập tức tại đây

Thực ra vì thời gian có hạn nên có thể sẽ không quét hết tất cả các lỗi có thể gặp, nhưng thầy Đức sẽ cố gắng bổ sung thêm ngày càng hoàn thiện hơn để giúp hs có kết quả tốt nhất;
mà quan trọng là để đi thi về đỡ ức chế á 🙂

Chúc bạn kì thi thành công, đạt kết quả tốt nha.

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.