Bộ đề thi đánh giá năng lực ĐHQG 2022

Bộ đề thi đánh giá năng lực ĐHQG 2022

Gửi đến các bạn bộ 10 đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2022 do các thầy cô nhóm Tài liệu ĐGNL sưu tầm, soạn thảo, đánh máy lại cho đẹp. Có đáp án. Bạn có thể xem trực tiếp hoặc bấm vào mũi tên góc phải để mở rộng và tải về.

Ngoài ra muốn làm nhiều đề hơn và có lời giải chi tiết các bạn có thể tải thêm tại đây nhé

Chúc các bạn thành công

Share

Written by:

le chanduc

92 Posts

View All Posts
Follow Me :

2 thoughts on “Bộ đề thi đánh giá năng lực ĐHQG 2022

    1. Chào Bình, cảm ơn bạn đã phản hồi.
      Bạn có thể nói cụ thể hơn đáp án câu nào, đề nào hay ở trang nào là sai không bạn nhỉ, chúng tôi sẽ liên hệ lại tác giả xem thế nào nhé, thân ái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Bạn đã đăng kí thành công, cảm ơn bạn nha

Có một chút lỗi, bạn vui lòng làm lại nha

EDUCATION will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.